Bản tin phòng đào tạo

THÔNG BÁO (V/v tham gia Chương trình kết nối cung cầu hàng hóa)

 

 1. Thời gian:
Từ 7h30 đến 11h30, ngày 20/10/2017 (thứ 6)
2. Địa điểm:
Sân trường khu A, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại.
3. Đối tượng tham dự:
+ Cán bộ, Giảng viên trong toàn trường
+ HS-SV trong toàn trường

THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2017

Căn cứ kế hoạch năm học 2017-2018, nhằm tạo điều kiện cho HSSV Nhà trường tốt nghiệp năm 2017 hoàn thiện thủ tục và hồ sơ cá nhân. Nhà trường thông báo kế hoạch phát bằng, trả hồ sơ HSSV, trao phần thưởng: giấy khen, học bổng tập trung tại trường với nội dung, kế hoạch như sau:


THÔNG BÁO: KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ III_D1

Căn cứ vào kết quả đăng ký học Học kỳ III_D1 năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo thông báo:

 

Vì số sinh viên đăng ký chưa đủ điều kiện thành lập lớp nên không thành lập lớp trong Học kỳ III_D1.

HS-SV có nhu cầu học cần vào Phòng Đào tạo (gặp thầy Nguyễn Hữu Quỳnh hoặc  Hoàng Thị Vân Anh) nghe tư vấn và đăng ký học.


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

 Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học lại - học lại cải thiện điểm Học kỳ III_D1 năm 2017-2018.

- Trường hợp những sinh viên phải học lại một số học phần, bắt đầu đăng ký từ 10h ngày 15/09/2017 đến 11h ngày 21/09/2017 trên trang cá nhân của mình.

- Trường hợp những sinh viên có nhu cầu học cải thiện điểm nộp đơn (có mẫu trên WebSite) về Phòng Đào tạo (gặp cô Vân Anh), thời hạn nộp đơn: 11h ngày 21/09/2017.

Danh sách các học phần đăng ký học lại và học cải thiện điểm như sau:


THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2017-2018)

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2017-2018)

+ Lịch học HKI (năm học 2017-2018) sẽ bắt đầu từ ngày 31/07/2017 (thứ 2)

+ SV khóa 17, 18, 19 và lớp liên thông 10CHK không phải đăng ký học HKI (năm học 2017-2018). Tất cả các học phần theo quy định của từng SV sẽ được Phòng Đào tạo thực hiện đăng ký.

+ Từ ngày 22/07/2017 SV đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình để xem TKB của mình.

+ Riêng SV khóa 19 sẽ nhận mật khẩu đăng nhập tài khoản và hướng dẫn sử dụng tài khoản cá nhân của mình qua các thầy cô Cố vấn học tập.

+ SV kiểm tra lại các học phần trong TKB cá nhân xem có trùng với danh sách các học phần học trong kỳ hay không. Nếu danh sách các học phần đã đăng ký không trùng khớp với danh sách các học phần cần đăng ký trong HKI (năm học 2017-2018) thì SV liên hệ với Phòng Đào tạo (gặp cô Vân Anh hoặc thầy Quỳnh).

P/s: - Mọi thông tin đăng ký học và các thông tin khác mời SV làm việc với Phòng Đào tạo (gặp cô Vân Anh hoặc thầy Quỳnh).

- Kỹ năng mềm 2 (khóa 18)Kỹ năng mềm 3 (khóa 17) học vào tiết 7,8,9 các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 của tuần 1 (từ 31/7 đến 4/8/2017)

Danh sách các học phần của các lớp chuyên ngành:

 


LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN

Nhà trường thông báo kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm học 2016-2017 của sinh viên khóa 16 như sau:


THÔNG BÁO: KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ III_D2

Căn cứ vào kết quả đăng ký học Học kỳ III_D2 năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo thông báo:


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

 Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học lại - học lại cải thiện điểm Học kỳ III_D2 năm 2016-2017.

- Trường hợp những sinh viên phải học lại một số học phần, bắt đầu đăng ký từ 13h ngày 02/03/2017 đến 11h ngày 09/03/2017 trên trang cá nhân của mình.

- Trường hợp những sinh viên có nhu cầu học cải thiện điểm nộp đơn (có mẫu trên WebSite) về Phòng Đào tạo (gặp cô Vân Anh) đến 11h ngày 09/03/2017.

Danh sách các học phần đăng ký học lại và học cải thiện điểm như sau:


THÔNG BÁO LỊCH HỌC TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG

Lịch học Tiếng anh tăng cường cho sinh viên khóa 17 bắt đầu từ thứ 3 - tuần 5 (21/02/2017). Sinh viên cập nhật lịch học cụ thể trong tài khoản cá nhân của minh. Trường hợp sinh viên chưa kiểm tra trình độ tiếng anh thì liên hệ với Khoa ngoại ngữ tại tầng 4 Nhà A1 để kiểm tra trình độ. (bao gồm cả những sinh viên khóa 16 chưa hoàn thành môn Tiếng anh tăng cường).

TUYỂN SINH CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG

CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT

            Căn cứ  vào công văn số 1576/ĐHNV – TTTH ngày 15/11/2016 về việc phối hợp mở lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI thông báo tuyển sinh và thu nhận hồ sơ như sau: