Bản tin phòng đào tạo

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM NĂM 2014

 Nhà trường dự kiến kế hoạch đăng ký học lại và học cải thiện điểm năm 2014 như sau:

+ Những SV còn có những học phần chưa đạt, đăng ký học thông  qua tài khoản cá nhân. Những SV có nhu cầu học cải thiện điểm, nộp đơn về Phòng Đào tạo (gặp cô Xâm).

+ Thời gian đăng ký: Bắt đầu từ 10h ngày 22/08/2014 đến hết 17h ngày 25/08/2014

+ Danh sách các học phần tổ chức học lại, học cải thiện điểm.


THÔNG BÁO IN GIÁY CNTN VÀ BẢNG ĐIỂM CHO SV K13

Từ ngày 19/06/2014 Nhà trường bắt đầu in giấy Chứng nhận tốt nghiệp và Bảng điểm cho những sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo (phòng 13 - Nhà A1). Sinh viên tự kiểm tra tình trạng tốt nghiệp của mình trong tài khoản cá nhân của mình.


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC HỌC KỲ I NĂM 2014-2015

Do số lượng sinh viên đăng ký học kỳ I năm 2014-2015 vào các lớp học phần không đủ theo quy định nên các lớp học phần có tên dưới đây sẽ bị hủy theo kế hoạch dự kiến.


THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP CHO SV KHÓA 13 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC

Phòng Đào tạo thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa 13 và các khóa trước.


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH THÁNG 7/2014

Đăng ký học Giáo dục QP-AN đối với lớp 7CHK và các sinh viên khoá 13,14,15 chưa đạt học phần GD PQ-AN


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC HỌC KỲ I NĂM 2014-2015

NHÀ TRƯỜNG CÓ KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC CHO SV KHÓA 14+15 NHƯ SAU:

Thời gian đăng ký học của Khóa 14: Bắt đầu từ 8h00 ngày 02/06/2014 đến 7h00 ngày 09/06/2014.

- Thời gian đăng ký học của Khóa 15: Bắt đầu từ 8h00 ngày 05/06/2014 đến 7h00 ngày 09/06/2014.

- Sinh viên chủ động liên hệ với Cố vấn học tập để tìm hiểu các học phần cần đăng ký học trong kỳ.

Danh sách các học phần đăng ký học kỳ I năm 2014-2015


THÔNG BÁO HỌC BÙ NGÀY NGHỈ LỄ 30/4-1/5 NĂM 2014

Căn cứ vào thông báo số 98/CĐTM-TCCB ngày 17 tháng 04 năm 2014 của Hiệu trưởng trường cao đẳng kinh tế-kỹ thuật thương mại. Phòng Đào tạo thông báo tới học sinh-sinh viên (HS-SV) như sau:

         1. Thứ Sáu, 02 tháng 05 năm 2014 học sinh - sinh viên nghỉ học.

       2. Thứ Bảy, 26 tháng 04 năm 2014, các học sinh-sinh viên đi học theo thời khóa biểu của ngày Thứ Sáu, 02 tháng 05 năm 2014.


ĐỔI LỊCH SINH HOẠT LỚP VÀ HỌC KỸ NĂNG MỀM LỚP 14CTA, 15CTA, 15CTC, 15CQ, 14CKT1,2

Theo thông báo số 41/TB-CĐTM ngày 03/3/2014, lịch sinh hoạt lớp và học kỹ năng mềm các lớp 14CTA, 15CTA, 15CTC, 15CQ, 14CTK1,2 sẽ chuyển sang buổi chiều thứ 7 các ngày 05/4, 31/5, 21/6 (riêng khoá 15) năm 2014


THÔNG BÁO MỞ TRANG THÔNG TIN TRÊN FACEBOOK NHÀ TRƯỜNG

Để phục vụ cho công tác truyền tải thông tin nội bộ  cũng như thu nhận các ý kiến của HSSV, Nhà trường mở trang giao tiếp trên Facebook.