Bản tin phòng đào tạo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

Nhà trường thông báo:

- Các lớp học phần trong học kỳ III_D2 có số sinh viên đăng ký dưới 04 SV sẽ không thành lập lớp.

- Sinh viên kiểm tra kết quả đăng ký học của mình trong tài khoản cá nhân tại học kỳ III_D2 năm 2014-2015.

- Thời gian học kỳ III_D2 năm 2014-2015 bắt đầu từ tuần 8 (tức ngày 16/03/2015)

- Thời hạn nộp học phí học kỳ III_D2 năm 2014-2015 là 3 tuần (từ 16/03/2015 đến 03/04/2015). Mức học phí các lớp học phần:

Số SV ĐK/1 lớp

≥ 65

30÷64

20÷29

10÷19

4÷9

Hệ số học phí

1

1.1

1.3

1.5

2.0

Kết quả đăng ký các lớp học phần như sau:

 

 


THÔNG BÁO HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM ĐỢT 2 NĂM 2014-2015

Nhà trường tổ chức học kỳ III_D2 năm 2014-2015 cho các sinh viên còn chưa đạt một số học phần và một số sinh viên có nhu cầu học cải thiện để nâng cao kết quả học tập của mình. Cụ thể như sau:


THỐNG BÁO ĐĂNG KÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 14

 Sinh viên cao đẳng khóa 14 bắt đầu đăng ký KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP từ 12h00 ngày 02/02/2015 đến hết ngày 09/02/2015.


THÔNG BÁO ĐỐI VỚI SINH VIÊN CĐ KHÓA 16

Do điều chỉnh thời khóa biểu học phần Tiếng anh cơ bản 1 (NN101C3K) đối với sinh viên CĐ K16. Đề nghị tất cả sinh viên CĐ K16 đăng ký lại học phần Tiếng anh cơ bản 1, thời gian đăng ký  từ ngày 18/12/2014 đến hết ngày 21/12/2014


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC KỲ II NĂM 2014-2015

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ II năm 2014-2015 và kế hoạch hướng dẫn đăng ký học cho SV cao đẳng Khóa 16 + SV cao đẳng liên thông khóa 8 như sau:

 

           


Lịch sinh hoạt lớp và học Kỹ năng mềm kỳ I năm 2014-2015, khoá 14

Lịch sinh hoạt lớp và học Kỹ năng mềm kỳ I năm 2014-2015, khoá 14


THÔNG BÁO LỊCH PHÁT BẰNG TN CAO ĐẲNG KHÓA 13

Kế hoạch phát bằng và bảng điểm cho sinh viên Cao đẳng khóa 13