Bản tin phòng đào tạo

THÔNG BÁO ĐỐI VỚI SINH VIÊN CĐ KHÓA 16

Do điều chỉnh thời khóa biểu học phần Tiếng anh cơ bản 1 (NN101C3K) đối với sinh viên CĐ K16. Đề nghị tất cả sinh viên CĐ K16 đăng ký lại học phần Tiếng anh cơ bản 1, thời gian đăng ký  từ ngày 18/12/2014 đến hết ngày 21/12/2014


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC KỲ II NĂM 2014-2015

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ II năm 2014-2015 và kế hoạch hướng dẫn đăng ký học cho SV cao đẳng Khóa 16 + SV cao đẳng liên thông khóa 8 như sau:

 

           


Lịch sinh hoạt lớp và học Kỹ năng mềm kỳ I năm 2014-2015, khoá 14

Lịch sinh hoạt lớp và học Kỹ năng mềm kỳ I năm 2014-2015, khoá 14


THÔNG BÁO LỊCH PHÁT BẰNG TN CAO ĐẲNG KHÓA 13

Kế hoạch phát bằng và bảng điểm cho sinh viên Cao đẳng khóa 13


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC HỌC KỲ III_D1 NĂM 2014-2015

 Căn cứ vào kế hoạch đăng ký học từ ngày 22/08/2014 đến ngày 29/08/2014. Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký và kế hoạch học tập học kỳ III_D1 năm 2014-2015 như sau:


THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

 Nhà trường thông báo thời gian đóng học phí học kỳ I năm học 2014-2015 đến hết ngày 19/09/2014. Sau thời gian trên những SV còn chưa hoàn thành học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách các lớp học phần đã đăng ký trong học kỳ I năm 2014-2015.


THÔNG BÁO

Do sự cố về kỹ thuật, đề nghị tất cả những SV đã đăng ký học ở  học kỳ III năm 2014-2015 từ ngày 22/08/2014 đến ngày 25/08/2014 đăng ký lại các học phần của mình, thời gian đăng ký đến 10h ngày 29/08/2014.