Bản tin phòng đào tạo

ĐỔI LỊCH SINH HOẠT LỚP VÀ HỌC KỸ NĂNG MỀM LỚP 14CTA, 15CTA, 15CTC, 15CQ, 14CKT1,2

Theo thông báo số 41/TB-CĐTM ngày 03/3/2014, lịch sinh hoạt lớp và học kỹ năng mềm các lớp 14CTA, 15CTA, 15CTC, 15CQ, 14CTK1,2 sẽ chuyển sang buổi chiều thứ 7 các ngày 05/4, 31/5, 21/6 (riêng khoá 15) năm 2014


THÔNG BÁO MỞ TRANG THÔNG TIN TRÊN FACEBOOK NHÀ TRƯỜNG

Để phục vụ cho công tác truyền tải thông tin nội bộ  cũng như thu nhận các ý kiến của HSSV, Nhà trường mở trang giao tiếp trên Facebook.


THÔNG BÁO HỦY LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ III_D2

Do sinh viên trong các lớp học phần không hoàn thành học phí theo quy định nên các lớp học phần NN25C1K_1.1 (Cơ sở văn hóa Việt nam) và QT10C2K_1.1 (WTO và hội nhập KTQT) sẽ bị hủy.

                                                                     


THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ III_D2 NĂM 2013-2014

Đã hết hạn nộp học phí học kỳ III_D2 năm 2013-2014 (học lần 2,  học cải thiện điểm), Nhà trường gia hạn thời gian nộp học phí đến hết ngày 24 tháng 03 năm 2014 (thứ 2). Sau thời hạn trên những SV chưa hoàn thành học phí sẽ không có tên trong danh sách các lớp học phần.


DANH SÁCH CÁC LỚP HỦY DO ĐĂNG KÝ KHÔNG ĐỦ SỐ LƯỢNG SV THEO QUY ĐỊNH

Phòng Đào tạo thông báo danh sách các lớp học phần học lại, học cải thiện điểm học kỳ III_D2 năm học 2013-2014 hủy do đăng ký không đủ số lượng SV như quy định.

Thời hạn nộp tiền học phí học lại, học cải thiện điểm ngày chốt sổ cuối cùng là 13/3/2014. Sau thời gian trên phòng Kế toán sẽ xóa những trường hợp chưa nộp tiền.

Trân trọng thông báo.


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẦN 2, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ III_ĐỢT 2 NĂM 2013-2014

Nhà trường tổ chức học kỳ III_d2 (cho các SV còn nợ các học phần và các SV có nhu cầu học cải thiện điểm).

             + Những SV còn nợ các học phần đăng ký học thông qua tài khoản cá nhân của mình. Thời gian đăng ký học bắt đầu từ 9h00 ngày 14/02/2014 đến hết ngày 18/02/2014

              + Những SV có nhu cầu học cải thiện điểm viết đơn xin học cải thiện điểm (tải tại mục Mẫu văn bản, tài liệu) nộp về Phòng đào tạo đến hết ngày 18/02/2014

(Danh sách các học phần học lần 2, học cải thiện điểm xem tại mục Thời khóa biểu toàn trường, chọn học kỳ III_D2)


DANH SÁCH XÉT SV LÀM KL HOẶC HỌC 2 HP BỔ SUNG

Danh sách sinh viên các chuyên ngành làm khóa luận hoặc học 2 học phần bổ sung được nén trong file Danh sach xet KL.rar

Danh sách được xét ngày 6/1/2013 kết thúc lúc 15h13'. Sau thời điểm trên điểm được cập nhật trên hệ thống không có giá trị dùng xét làm KL hoặc học BS

Các thắc mắc được hướng dẫn giải quyết trực tiếp tại PĐT trước ngày 10/1/2013

 

 


THÔNG BÁO DÀNH CHO SV KHÓA 14 CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (14CKT1-7) đăng ký bổ sung học phần Thanh toán quốc tế (TC15C3T). Thời gian đăng ký bắt đầu từ 8h30 ngày 12/12/2013 đến hết ngày 15/12/2013.