Bản tin phòng đào tạo

Lịch sinh hoạt lớp và học Kỹ năng mềm kỳ I năm 2014-2015, khoá 14

Lịch sinh hoạt lớp và học Kỹ năng mềm kỳ I năm 2014-2015, khoá 14


THÔNG BÁO LỊCH PHÁT BẰNG TN CAO ĐẲNG KHÓA 13

Kế hoạch phát bằng và bảng điểm cho sinh viên Cao đẳng khóa 13


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC HỌC KỲ III_D1 NĂM 2014-2015

 Căn cứ vào kế hoạch đăng ký học từ ngày 22/08/2014 đến ngày 29/08/2014. Phòng Đào tạo thông báo kết quả đăng ký và kế hoạch học tập học kỳ III_D1 năm 2014-2015 như sau:


THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

 Nhà trường thông báo thời gian đóng học phí học kỳ I năm học 2014-2015 đến hết ngày 19/09/2014. Sau thời gian trên những SV còn chưa hoàn thành học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách các lớp học phần đã đăng ký trong học kỳ I năm 2014-2015.


THÔNG BÁO

Do sự cố về kỹ thuật, đề nghị tất cả những SV đã đăng ký học ở  học kỳ III năm 2014-2015 từ ngày 22/08/2014 đến ngày 25/08/2014 đăng ký lại các học phần của mình, thời gian đăng ký đến 10h ngày 29/08/2014.


THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM NĂM 2014

 Nhà trường dự kiến kế hoạch đăng ký học lại và học cải thiện điểm năm 2014 như sau:

+ Những SV còn có những học phần chưa đạt, đăng ký học thông  qua tài khoản cá nhân. Những SV có nhu cầu học cải thiện điểm, nộp đơn về Phòng Đào tạo (gặp cô Xâm).

+ Thời gian đăng ký: Bắt đầu từ 10h ngày 22/08/2014 đến hết 17h ngày 28/08/2014

+ Danh sách các học phần tổ chức học lại, học cải thiện điểm.


THÔNG BÁO IN GIÁY CNTN VÀ BẢNG ĐIỂM CHO SV K13

Từ ngày 19/06/2014 Nhà trường bắt đầu in giấy Chứng nhận tốt nghiệp và Bảng điểm cho những sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo (phòng 13 - Nhà A1). Sinh viên tự kiểm tra tình trạng tốt nghiệp của mình trong tài khoản cá nhân của mình.


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC HỌC KỲ I NĂM 2014-2015

Do số lượng sinh viên đăng ký học kỳ I năm 2014-2015 vào các lớp học phần không đủ theo quy định nên các lớp học phần có tên dưới đây sẽ bị hủy theo kế hoạch dự kiến.


THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP CHO SV KHÓA 13 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC

Phòng Đào tạo thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa 13 và các khóa trước.