Bản tin phòng đào tạo

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC LẠI VÀ HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

Theo dự kiến các lớp học lại và học cải thiện điểm bắt đầu từ tuần 7. Nay Phòng Đào tạo thông báo lịch học chính thức bắt đầu từ tuần 8 (tức ngày 19/03/2012)


THÔNG BÁO HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ III NĂM HỌC 2011-2012

 Để tạo điều kiện cho sinh viên học kịp tiến độ, trả nợ môn và cải thiện điểm.


THÔNG BÁO CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO SV KHÓA 11

 PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO CÁC SINH VIÊN KHÓA 11 BỊ SAI SÓT.


THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC BS HOẶC LÀM KHÓA LUẬN TN

 Phòng Đào tạo thông báo thời gian đăng ký học bổ sung hoặc làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khóa 11. Thời gian đăng ký bắt đầu từ 7h ngày 6/2/2012 kết thúc ngày 9/2/2012.


THÔNG BÁO CẤP LẠI MẬT KHẨU

     Phòng Đào tạo cấp lại mật khẩu cho những sinh viên bị mất mật khẩu đến hết ngày 27/12/2011.

 

     Sau thời hạn trên Phòng Đào tạo không giải quyết cấp lại mật khẩu.  

 


THÔNG BÁO IN THỜI KHOÁ BIỂU VÀ NỘP HỌC PHÍ

Chú ý:

1. Tất cả sinh viên các lớp Cao đẳng khoá 11+12+13 chỉ được in thời khoá biểu bắt đầu từ ngày 02/01/2012.

2. Nộp tiền học phí từ 03/01/2012 đến 14/01/2012 tại phòng Kế toán.