Bản tin phòng đào tạo

THÔNG BÁO CẤP LẠI MẬT KHẨU

     Phòng Đào tạo cấp lại mật khẩu cho những sinh viên bị mất mật khẩu đến hết ngày 27/12/2011.

 

     Sau thời hạn trên Phòng Đào tạo không giải quyết cấp lại mật khẩu.  

 


THÔNG BÁO IN THỜI KHOÁ BIỂU VÀ NỘP HỌC PHÍ

Chú ý:

1. Tất cả sinh viên các lớp Cao đẳng khoá 11+12+13 chỉ được in thời khoá biểu bắt đầu từ ngày 02/01/2012.

2. Nộp tiền học phí từ 03/01/2012 đến 14/01/2012 tại phòng Kế toán.

 


DANH SÁCH HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ HỌC HỌC KỲ 2 NĂM 2011-2012 CĐ KHOÁ 11

SV khoá 11 chú ý: Những học phần có đánh dấu ** là những học phần học thay thế khi tốt nghiệp. Những học phần này sẽ đăng ký vào đợt sau.


THÔNG BÁO CẤP MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ HỌC CHO SV CÁC KHÓA 11,12,13

Để đảm an toàn dữ liệu đăng ký học và an ninh cho thông tin cá nhân, tạo thuận tiện cho sinh viên trong việc cấp mới và lấy lại mật khẩu


THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC

Bắt đầu từ ngày 03/10/2011 (tuần 10) các lớp học có tên dưới đây chuyển phòng học như sau:

 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA ĐIỂM CỦA SV KHÓA 11

SINH VIÊN KHOÁ 11 CHÚ Ý:

Hiện nay đã có điểm của tất cả các học phần. Các bạn sinh viên kiểm tra lại bảng điểm của mình trong tài khoản cá nhân. Nếu học phần nào còn chưa đúng với thực tế thì báo lại ngay với Phòng đào tạo (gặp T.Quỳnh).

Thời gian: Từ 01/08/2011 đến 30/08/2011