Bản tin phòng đào tạo

DANH SÁCH HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ HỌC HỌC KỲ 2 NĂM 2011-2012 CĐ KHOÁ 11

SV khoá 11 chú ý: Những học phần có đánh dấu ** là những học phần học thay thế khi tốt nghiệp. Những học phần này sẽ đăng ký vào đợt sau.


THÔNG BÁO CẤP MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ HỌC CHO SV CÁC KHÓA 11,12,13

Để đảm an toàn dữ liệu đăng ký học và an ninh cho thông tin cá nhân, tạo thuận tiện cho sinh viên trong việc cấp mới và lấy lại mật khẩu


THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC

Bắt đầu từ ngày 03/10/2011 (tuần 10) các lớp học có tên dưới đây chuyển phòng học như sau:

 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA ĐIỂM CỦA SV KHÓA 11

SINH VIÊN KHOÁ 11 CHÚ Ý:

Hiện nay đã có điểm của tất cả các học phần. Các bạn sinh viên kiểm tra lại bảng điểm của mình trong tài khoản cá nhân. Nếu học phần nào còn chưa đúng với thực tế thì báo lại ngay với Phòng đào tạo (gặp T.Quỳnh).

Thời gian: Từ 01/08/2011 đến 30/08/2011


Hướng dẫn sử dụng hệ thống Quản lí đào tạo theo tín chỉ

Học kì 2, năm học 2010-2011, sinh viên đăng kí học các lớp học phần qua mạng, bài viết này giới thiệu và hướng dẫn sinh viên sử dụng trang web. Sinh viên cần đọc kĩ hướng dẫn sử dụng này.