Bản tin phòng đào tạo

LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN

Nhà trường thông báo kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm học 2016-2017 của sinh viên khóa 16 như sau:


THÔNG BÁO: KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ III_D2

Căn cứ vào kết quả đăng ký học Học kỳ III_D2 năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo thông báo:


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

 Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học lại - học lại cải thiện điểm Học kỳ III_D2 năm 2016-2017.

- Trường hợp những sinh viên phải học lại một số học phần, bắt đầu đăng ký từ 13h ngày 02/03/2017 đến 11h ngày 09/03/2017 trên trang cá nhân của mình.

- Trường hợp những sinh viên có nhu cầu học cải thiện điểm nộp đơn (có mẫu trên WebSite) về Phòng Đào tạo (gặp cô Vân Anh) đến 11h ngày 09/03/2017.

Danh sách các học phần đăng ký học lại và học cải thiện điểm như sau:


THÔNG BÁO LỊCH HỌC TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG

Lịch học Tiếng anh tăng cường cho sinh viên khóa 17 bắt đầu từ thứ 3 - tuần 5 (21/02/2017). Sinh viên cập nhật lịch học cụ thể trong tài khoản cá nhân của minh. Trường hợp sinh viên chưa kiểm tra trình độ tiếng anh thì liên hệ với Khoa ngoại ngữ tại tầng 4 Nhà A1 để kiểm tra trình độ. (bao gồm cả những sinh viên khóa 16 chưa hoàn thành môn Tiếng anh tăng cường).


TUYỂN SINH CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG

CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT

            Căn cứ  vào công văn số 1576/ĐHNV – TTTH ngày 15/11/2016 về việc phối hợp mở lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Trường CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI thông báo tuyển sinh và thu nhận hồ sơ như sau:


THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH HỌC KỲ II NĂM 2016-2017

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

+ Lịch học học kỳ II năm học 2016-2017 sẽ bắt đầu từ ngày 02/1/2017 (thứ 2)

+ Sinh viên khóa 16, 17 và 18 không phải đăng ký học học kỳ II năm 2016-2017. Tất cả các học phần đăng ký học của từng sinh viên ở các lớp chuyên ngành của các khóa học sẽ được Phòng Đào tạo thực hiện.

+ Từ ngày 20/12/2016 sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình để xem thời khóa biểu của mình.

+ Riêng sinh viên khóa 18 sẽ nhận mật khẩu đăng nhập tài khoản và hướng dẫn sử dụng tài khoản cá nhân của mình qua các thầy cô Cố vấn học tập.

+ Sinh viên kiểm tra lại số học phần trong thời khóa biểu cá nhân của mình xem có trùng với danh sách các học phần học trong kỳ hay không. Trường hợp không trùng khớp thì liên hệ với Phòng Đào tạo (gặp cô Vân Anh hoặc thầy Quỳnh).

Danh sách các học phần của các lớp chuyên ngành


THÔNG BÁO: KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

 Căn cứ vào kết quả đăng ký học học kỳ III-D1 năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo thông báo mở các lớp học phần như sau:


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

 Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học lại - học lại cải thiện điểm Học kỳ III_D1 năm 2016-2017.

- Trường hợp những sinh viên phải học lại một số học phần, bắt đầu đăng ký từ 10h ngày 13/09/2016 đến 16h ngày 20/09/2016 trên trang cá nhân của mình.

- Trường hợp những sinh viên có nhu cầu học cải thiện điểm nộp đơn (có mẫu trên WebSite) về Phòng Đào tạo (gặp cô Vân Anh) đến hết ngày 12/09/2016.

Danh sách các học phần đăng ký học lại và học cải thiện điểm như sau:


THÔNG BÁO: LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 15

  Nhà trường tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khóa 15, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Đúng 7h00 ngày 09/09/2016 sinh viên có mặt để làm các thủ tục ký nhận bằng. Khi đi, sinh viên phải mang theo Thẻ sinh viên và Chứng minh thư nhân dân để đối chiếu.

2. Địa điểm: Hội trường lớn Khu B Trường Cao đẳng KT-KT Thương mại.

3. Trang phục: Sinh viên mặc trang phục lịch sự.

 

CHÚ Ý: Nhà trường chỉ phát Bằng tốt nghiệp tập trung vào ngày 09/09/2016 (Thứ 6). Yêu cầu tất cả sinh viên khóa 15 đã tốt nghiệp có mặt đầy đủ.


Thông báo về thời gian nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2016

 Nhà trường thông báo thời gian được nghỉ dạy - học nhân ngày lễ Quốc Khánh 02/09/2016  đối với GV - HSSV như sau:

Thời gian nghỉ lễ: ngày 02/09/2016

Thời gian dạy - học bù: tuần 16 của học kỳ I năm học 2016-2017