Bản tin phòng đào tạo

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC KỲ II NĂM 2015-2016

 Nhà trường có kế hoạch cho sinh viên đăng ký học kỳ II năm 2015-2016 như sau:

1. Khóa 15 + Khóa 16: Bắt đầu đăng ký học từ 9h00 ngày 23/11/2016 đến 16h00 ngày 04/12/2015

2. Khóa 17: Bắt đầu đăng ký học từ 9h00 ngày 25/11/2016 đến 16h00 ngày 07/12/2015.

Trước khi đăng ký học, yêu cầu sinh viên phải tìm hiểu trước các học phần cần đăng ký của chuyên ngành mình học.

Danh sách các học phần đăng ký theo các lớp chuyên ngành:


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

Hiện nay đã có kết quả đăng ký học lại, học cải thiển điểm học kỳ III_D1 năm 2015-2016. Những lớp học phần có dưới 5 SV đăng ký học sẽ không thành lập lớp. Tất cả SV đã đăng ký học lại, học cải thiện điểm kiểm tra lại Thời khóa biểu học kỳ III_D1 của mình.

Thời gian học bắt đầu từ tuần 8 (21/09/2015).


THÔNG BÁO TRẢ BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 14

 Nhà trường có kế hoạch phát bằng và bảng điểm cho sinh viên Cao đẳng khóa 14 (2012– 2015) như sau:


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG CHO SV KHÓA 16

 Tất cả sinh viên cao đẳng khóa 16 đã có kết quả kiểm tra đầu vào tiếng anh, phải đăng ký học môn Tiếng anh tăng cường vào học kỳ III_D1 năm 2015-2016. Thời gian đăng ký đến 11h ngày 07/9/2015. Thời gian học bắt đầu từ tuần 7 của học kỳ I năm 2015-2016 (14/9/2015).

Khi đăng ký chú ý:

1. Phải căn cứ vào kết quả đã kiểm tra đầu vào của mình để đăng ký vào các lớp có trình độ là A1; A2 hay B1 

2. Lịch không trùng với học kỳ I năm 2015-2016 (đặc biệt là lịch ở 2 lớp Trình độ A2_4.3 và A2_4.4)

 


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM KỲ I NĂM 2015

 Nhà trường tổ chức đăng ký học kỳ phụ (học kỳ III_D1) năm 2015-2016 cho sinh viên chưa hoàn thành một số học phần và sinh viên có nhu cầu học cải thiện điểm.

Thời gian đăng ký học bắt đầu từ 9h30 ngày 28/8/2015 đến 11h00 ngày 07/9/2015. Những sinh viên có nhu cầu học cải thiện điểm nộp đơn xin học cải thiện điểm về Phòng Đào tạo (gặp T.Quỳnh).

Danh sách các học phần đăng ký học sinh viên xem tại mục Thời khóa biểu toàn trường ở học kỳ III_D1 năm 2015-2016.


THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

 HỆ LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KHÓA 18 (ĐỢT 2) – NĂM 2015

 


THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHO SV KHÓA 16

 THÔNG BÁO NHÀ TRƯỜNG VỀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI KHẢO SÁT ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TẤT CẢ CÁC CHUYÊN NGÀNH KHÓA 16


THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP BẢNG ĐIỂM VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

 Hiện nay Nhà trường đã bắt đầu xét tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khóa 14. Bắt đầu từ ngày 18/06/2015 những sinh viên có nhu cầu lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm đăng ký tại phòng Đào tạo.


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC KỲ I NĂM 2015-2016

 

        Do số lượng sinh viên đăng ký học kỳ I năm 2015-2016 vào các lớp học phần không đủ theo quy định nên các lớp học phần có tên dưới đây sẽ bị hủy theo kế hoạch dự kiến.

      Trường hợp những SV đăng ký vào các lớp học phần bị hủy, Phòng Đào tạo sẽ chủ động chuyển SV đó sang các lớp học phần khác. Do đó tất cả SV phải kiểm tra lại kết quả đăng ký học của mình.

      Phòng Đào tạo sẽ giải quyết các trường hợp SV đăng ký sai, đăng ký còn thiếu học phần... đến hết ngày 30/06/2015.

         Danh sách các lớp học phần SV đăng ký không thành công:


THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC KỲ I NĂM 2015-2016

Kế hoạch đăng ký học học kỳ I năm học 2015-2016 cho toàn thể sinh viên cao đẳng các khóa 15, 16 và 8CHK, 8CHQ như sau:

1. Thời gian đăng ký học: Bắt đầu từ 9h00 ngày 08/06/2015 đến 7h00 ngày 15/06/2015.

2. Danh sách các học phần đăng ký theo các chuyên ngành