Bản tin phòng đào tạo

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

Nhà trường thông báo đăng ký học lại - Học cải thiện điểm học kỳ III_D2 năm 2015-2016.

+ Trường hợp những sinh viên phải học lại một số học phần, bắt đầu đăng ký từ 14h ngày 03/03/2016 đến 07h ngày 09/03/2016 trên trang cá nhân của mình.

+ Trường hợp những sinh viên có nhu cầu học cải thiện điểm, nộp đơn xin học cải thiện điểm (có mẫu trên website) về Phòng Đào tạo (gặp T.Quỳnh) đến hết ngày 08/03/2016.

Danh sách các học phần đăng ký học lại và học cải thiện điểm như sau:


THÔNG BÁO TẬP TRUNG SINH VIÊN LIÊN THÔNG KHÓA 8 CÁC LỚP 8CHK, 8CHQ

 THÔNG BÁO TẬP TRUNG SINH VIÊN LIÊN THÔNG KHÓA 8 CÁC LỚP 8CHK, 8CHQ


THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ

 Nhà trường thông báo thời hạn đóng học phí học kỳ I + học kỳ III_D1 năm 2015-2016 như sau:

Hạn cuối cùng đóng học phí đối với sinh viên toàn trường đến hết 17h00 ngày 19/11/2015. Sau thời hạn trên những sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được dự thi kết thúc học phần, đồng thời không được đăng ký học kỳ II năm 2015-2016.


THÔNG BÁO ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG K17

 Để thực hiện kế hoạch học kỳ II năm học 2015-2016, Phòng Đào tạo lập kế hoạch hướng dẫn sinh viên khóa 17 đăng ký học và thời gian đăng ký học học kỳ II năm 2015-2016 như  sau:

 


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC KỲ II NĂM 2015-2016

 Nhà trường có kế hoạch cho sinh viên đăng ký học kỳ II năm 2015-2016 như sau:

1. Khóa 15 + Khóa 16: Bắt đầu đăng ký học từ 9h00 ngày 23/11/2016 đến 16h00 ngày 04/12/2015

2. Khóa 17: Bắt đầu đăng ký học từ 9h00 ngày 25/11/2016 đến 16h00 ngày 07/12/2015.

Trước khi đăng ký học, yêu cầu sinh viên phải tìm hiểu trước các học phần cần đăng ký của chuyên ngành mình học.

Danh sách các học phần đăng ký theo các lớp chuyên ngành:


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

Hiện nay đã có kết quả đăng ký học lại, học cải thiển điểm học kỳ III_D1 năm 2015-2016. Những lớp học phần có dưới 5 SV đăng ký học sẽ không thành lập lớp. Tất cả SV đã đăng ký học lại, học cải thiện điểm kiểm tra lại Thời khóa biểu học kỳ III_D1 của mình.

Thời gian học bắt đầu từ tuần 8 (21/09/2015).


THÔNG BÁO TRẢ BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 14

 Nhà trường có kế hoạch phát bằng và bảng điểm cho sinh viên Cao đẳng khóa 14 (2012– 2015) như sau:


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG CHO SV KHÓA 16

 Tất cả sinh viên cao đẳng khóa 16 đã có kết quả kiểm tra đầu vào tiếng anh, phải đăng ký học môn Tiếng anh tăng cường vào học kỳ III_D1 năm 2015-2016. Thời gian đăng ký đến 11h ngày 07/9/2015. Thời gian học bắt đầu từ tuần 7 của học kỳ I năm 2015-2016 (14/9/2015).

Khi đăng ký chú ý:

1. Phải căn cứ vào kết quả đã kiểm tra đầu vào của mình để đăng ký vào các lớp có trình độ là A1; A2 hay B1 

2. Lịch không trùng với học kỳ I năm 2015-2016 (đặc biệt là lịch ở 2 lớp Trình độ A2_4.3 và A2_4.4)

 


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM KỲ I NĂM 2015

 Nhà trường tổ chức đăng ký học kỳ phụ (học kỳ III_D1) năm 2015-2016 cho sinh viên chưa hoàn thành một số học phần và sinh viên có nhu cầu học cải thiện điểm.

Thời gian đăng ký học bắt đầu từ 9h30 ngày 28/8/2015 đến 11h00 ngày 07/9/2015. Những sinh viên có nhu cầu học cải thiện điểm nộp đơn xin học cải thiện điểm về Phòng Đào tạo (gặp T.Quỳnh).

Danh sách các học phần đăng ký học sinh viên xem tại mục Thời khóa biểu toàn trường ở học kỳ III_D1 năm 2015-2016.