Bản tin phòng đào tạo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA ĐIỂM CỦA SV KHÓA 11

SINH VIÊN KHOÁ 11 CHÚ Ý:

Hiện nay đã có điểm của tất cả các học phần. Các bạn sinh viên kiểm tra lại bảng điểm của mình trong tài khoản cá nhân. Nếu học phần nào còn chưa đúng với thực tế thì báo lại ngay với Phòng đào tạo (gặp T.Quỳnh).

Thời gian: Từ 01/08/2011 đến 30/08/2011


Hướng dẫn sử dụng hệ thống Quản lí đào tạo theo tín chỉ

Học kì 2, năm học 2010-2011, sinh viên đăng kí học các lớp học phần qua mạng, bài viết này giới thiệu và hướng dẫn sinh viên sử dụng trang web. Sinh viên cần đọc kĩ hướng dẫn sử dụng này.