Bản tin phòng đào tạo

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM KỲ I NĂM 2015

 Nhà trường tổ chức đăng ký học kỳ phụ (học kỳ III_D1) năm 2015-2016 cho sinh viên chưa hoàn thành một số học phần và sinh viên có nhu cầu học cải thiện điểm.

Thời gian đăng ký học bắt đầu từ 9h30 ngày 28/8/2015 đến 11h00 ngày 07/9/2015. Những sinh viên có nhu cầu học cải thiện điểm nộp đơn xin học cải thiện điểm về Phòng Đào tạo (gặp T.Quỳnh).

Danh sách các học phần đăng ký học sinh viên xem tại mục Thời khóa biểu toàn trường ở học kỳ III_D1 năm 2015-2016.


THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

 HỆ LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KHÓA 18 (ĐỢT 2) – NĂM 2015

 


THÔNG BÁO THI KHẢO SÁT ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHO SV KHÓA 16

 THÔNG BÁO NHÀ TRƯỜNG VỀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI KHẢO SÁT ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TẤT CẢ CÁC CHUYÊN NGÀNH KHÓA 16


THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP BẢNG ĐIỂM VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

 Hiện nay Nhà trường đã bắt đầu xét tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khóa 14. Bắt đầu từ ngày 18/06/2015 những sinh viên có nhu cầu lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm đăng ký tại phòng Đào tạo.


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC KỲ I NĂM 2015-2016

 

        Do số lượng sinh viên đăng ký học kỳ I năm 2015-2016 vào các lớp học phần không đủ theo quy định nên các lớp học phần có tên dưới đây sẽ bị hủy theo kế hoạch dự kiến.

      Trường hợp những SV đăng ký vào các lớp học phần bị hủy, Phòng Đào tạo sẽ chủ động chuyển SV đó sang các lớp học phần khác. Do đó tất cả SV phải kiểm tra lại kết quả đăng ký học của mình.

      Phòng Đào tạo sẽ giải quyết các trường hợp SV đăng ký sai, đăng ký còn thiếu học phần... đến hết ngày 30/06/2015.

         Danh sách các lớp học phần SV đăng ký không thành công:


THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC KỲ I NĂM 2015-2016

Kế hoạch đăng ký học học kỳ I năm học 2015-2016 cho toàn thể sinh viên cao đẳng các khóa 15, 16 và 8CHK, 8CHQ như sau:

1. Thời gian đăng ký học: Bắt đầu từ 9h00 ngày 08/06/2015 đến 7h00 ngày 15/06/2015.

2. Danh sách các học phần đăng ký theo các chuyên ngành

 


TỔ CHỨC "NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ TƯ VẤN TUYỂN SINH 2015"

Ngày hội dành cho tất cả HSSV đã và đang học tập tại trường, với sự gia phỏng vấn, trực tiếp tuyển dụng của hơn 40 doanh nghiệp và nhiều hoạt động giao lưu, văn nghệ, hội chợ ẩm thực hấp dẫn.

- Thời gian tổ chức: sáng ngày 22/5/2015 (thứ 6)

- Thành phần tham gia: HSSV toàn trường và các cựu HSSV của trường đã tốt nghiệp

- Nội dung:

+ Phần 1: HSSV sinh hoạt theo lớp để được hướng dẫn, tư vấn trước tại nhà A9. Lịch cụ thể: UserFiles/vtcms/2015/5/19/file/Danh%20s%C3%A1ch%20c%C3%A1c%20l%E1%BB%9Bp%20tham%20gia.xls

+ Phần 2: HSSV tham gia trực tiếp ngày hội để được phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp với các doanh nghiệp tại khu A.

 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC BÙ TRONG KỲ NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG;30/04 VÀ 01/05 NĂM 2015

Căn cứ vào thông báo số 74/CĐTM-TCCB ngày 20 tháng 04 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng kinh tế-kỹ thuật thương mại. Phòng Đào tạo thông báo lịch học bù đối với học sinh-sinh viên (HS-SV) như sau:


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

Nhà trường thông báo:

- Các lớp học phần trong học kỳ III_D2 có số sinh viên đăng ký dưới 04 SV sẽ không thành lập lớp.

- Sinh viên kiểm tra kết quả đăng ký học của mình trong tài khoản cá nhân tại học kỳ III_D2 năm 2014-2015.

- Thời gian học kỳ III_D2 năm 2014-2015 bắt đầu từ tuần 8 (tức ngày 16/03/2015)

- Thời hạn nộp học phí học kỳ III_D2 năm 2014-2015 là 3 tuần (từ 16/03/2015 đến 03/04/2015). Mức học phí các lớp học phần:

Số SV ĐK/1 lớp

≥ 65

30÷64

20÷29

10÷19

4÷9

Hệ số học phí

1

1.1

1.3

1.5

2.0

Kết quả đăng ký các lớp học phần như sau:

 

 


THÔNG BÁO HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM ĐỢT 2 NĂM 2014-2015

Nhà trường tổ chức học kỳ III_D2 năm 2014-2015 cho các sinh viên còn chưa đạt một số học phần và một số sinh viên có nhu cầu học cải thiện để nâng cao kết quả học tập của mình. Cụ thể như sau: