Bản tin phòng đào tạo


Hướng dẫn sử dụng hệ thống Quản lí đào tạo theo tín chỉ

Ngày đăng: 10/12/2010 - Số lượt đọc: 7641

I. Những quy định chung:

 • Từ học kì 2 năm học 2010-2011, Nhà trường tổ chức cho sinh viên đăng kí các lớp học phần qua mạng Internet. Hướng dẫn chi tiết về sử dụng trang web xem ở mục II.
 • Mỗi sinh viên sẽ được Nhà trường cấp cho một tài khoản (gồm tên đăng nhập và mật khẩu) để vào hệ thống của Nhà trường.
 • Sinh viên có trách nhiệm quản lí tài khoản (không cho người khác biết mật khẩu của mình). Sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với các hành vi do để lộ thông tin về tài khoản khi người khác thực hiện các tác vụ với hệ thống qua tài khoản này.
 • Mỗi sinh viên sẽ có một khoảng thời gian tối thiểu là 01 tuần để đăng kí, sau 01 tuần, Nhà trường sẽ khóa chức năng đăng kí. Thời gian đăng kí của mỗi sinh viên là khác nhau, thời gian đầu Nhà trường sẽ phân thời gian đăng kí ngẫu nhiên, từ những năm học sau, sinh viên có khối lượng tích lũy cao sẽ được đăng kí trước.
 • Thông tin về thời gian đăng kí có thể thay đổi (nếu có sự cố tắc mạng, mất điện, …), sinh viên cần xem thông báo tại trang web đăng kí học.
 • Kết thúc đợt đăng kí, Nhà trường sẽ thông báo số tiền học phí sinh viên phải nộp (phụ thuộc vào số học phần đăng kí được). Thời gian thông báo học phí trước ngày đầu tiên của học kì, sinh viên cần theo dõi lịch đóng học phí tại trang web đăng kí học và các bảng tin của Nhà trường. Nếu quên đóng học phí, sinh viên sẽ không được ghi tên trong lớp học và coi như tự nguyện bỏ học.
 • Sinh viên cần đi học trong những tuần đầu theo lịch đã đăng kí và có thói quen vào trang web để kịp thời theo dõi các thông báo từ Nhà trường.
 • Một số câu hỏi thường gặp hoặc chỉ dẫn về cách đăng kí học, sinh viên theo dõi trên trang web đăng kí học. Trong giai đoạn đầu, Nhà trường sẽ liên tục đưa các thông báo, hướng dẫn hoặc điều chỉnh để sinh viên có thể đăng kí học qua mạng dễ dàng nhất.

II. Hướng dẫn sử dụng các chức năng trên web:

 1. Đăng nhập hệ thống
 2. Đổi mật khẩu
 3. Mất mật khẩu
 4. Chương trình đào tạo
 5. Bảng điểm cá nhân
 6. Thời khóa biểu toàn trường
 7. Đăng kí học
 8. Xem thời khóa biểu

 

Các tin đã đưa: