Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO CẤP MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ HỌC CHO SV CÁC KHÓA 11,12,13

Ngày đăng: 07/11/2011 - Số lượt đọc: 17610

 Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, để đảm an toàn dữ liệu đăng ký học và an ninh cho thông tin cá nhân, tạo thuận tiện cho sinh viên trong việc cấp mới và lấy lại mật khẩu cá nhân dùng đăng nhập hệ thống đăng ký học và thông tin đào tạo. Từ năm học 2011-2012 nhà trường ứng dịch vụ cấp mật khẩu online thông qua trang website http:\\ctet.edu.vn\đăng ký học\Quên mật khẩu.

 Để sinh viên nắm bắt kịp thời lịch thi kết thúc học phần, kế hoạch đăng ký học kỳ II trên website cá nhân, phòng Đào tạo đề nghị các Cố vấn học tập (CVHT) triển khai thông báo trên tới toàn thể sinh viên do mình phụ trách được biết.

H­ướng dẫn lấy mật khẩu mới hoặc bị quên.

Sau khi truy nhập vào website thành công các bạn sẽ thấy giao diện như bên dưới. Để cấp mật khẩu mới click chuột vào mục "quên mật khẩu" rồi điền các thông tin:

+ Nhập mã sinh viên:

+ Nhập số điện thoại

+ Nhập dãy số

Vào các ô trống rồi nhấp nút "Gửi đi"