Bản tin phòng đào tạo


DANH SÁCH HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ HỌC HỌC KỲ 2 NĂM 2011-2012 CĐ KHOÁ 12

Ngày đăng: 15/12/2011 - Số lượt đọc: 6079

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ HỌC KỲ II NĂM 2011-2012

KHOÁ 12

 

1. LỚP 12CEC

1

CB25C2K

Cơ s d liu

Tin KT

30

12CEC

2

CB29C3K

Đ ha                                             

Tin KT

30

12CEC

3

CB22C3T

Mng không dây

Tin KT

30

12CEC

4

QT07C2K

Qun lý cht lượng

QTNV

38

12CEC

5

CT02C2T

Tư tưởng H Chí Minh

Chính tr

38

12CEC

6

QT12C3T

Kinh doanh thương mi

QTNV

45

12CEC

7

CB05C2T

Toán kinh tế

Cơ bn

45

12CEC

8

QT11C2T

Qun tr doanh nghip

QTNV

60

12CEC

 

2. LỚP 12CHP

1

CB26C2T

Xác sut thng kê

Cơ bn

38

12CHP

2

KC26C2T

Cơ s quá trình công ngh và thiết b hoá hc

XDHC

60

12CHP

3

KC52C2T

Hoá phân tích I

XDHC

60

12CHP

4

KC50C3T

Thuc th hu cơ

XDHC

60

12CHP

 

3. CÁC LỚP 12CKD

1

KT11C2T

Kế toán doanh nghip

Kế toán 2

37

12CKD

2

TC26C3T

Phân tích hot đng doanh nghip

Tài chính

37

12CKD

3

QT18C2T

Tâm lý hc kinh doanh

QTNV

30

12CKD

4

QT05C2T

Pháp lut kinh tế

Lut

38

12CKD

5

CB20C2T

Tin hc ng dng trong KD

Tin KT

38

12CKD

6

CT02C2T

Tư tưởng H Chí Minh

Chính tr

38

12CKD

7

CB05C2T

Toán kinh tế

Cơ bn

45

12CKD

8

QT15C3T

Qun tr kinh doanh

QTNV

60

12CKD

 

4. LỚP 12CKIT

1

CB15C2T

H thng thông tin qun lý

Tin KT

30

12CKIT

2

QT43C2K

Nguyên lý thng kê

Thng kê

30

12CKIT

3

TC23C3T

Th trường chng khoán

Tài chính

30

12CKIT

4

KT22C2T

Kim toán cơ bn

Kế toán 1

45

12CKIT

5

QT02C2K

K thut son tho văn bn

Marketing

45

12CKIT

6

KT08C2T

Kế toán tài chính II

Kế toán 2

60

12CKIT

7

TC06C2T

Tài chính doanh nghip

Tài chính

60

12CKIT

 

5. LỚP 12CKN

1

KT19C2T

Kế toán xut nhp khu

Kế toán 2

37

12CKN

2

QT18C2T

Tâm lý hc kinh doanh

QTNV

30

12CKN

3

QT24C2T

Marketing quc tế

Marketing

38

12CKN

4

TC29C3K

Phân tích hot đng DN XNK

Tài chính

38

12CKN

5

QT05C2T

Pháp lut kinh tế

Lut

38

12CKN

6

CT02C2T

Tư tưởng H Chí Minh

Chính tr

38

12CKN

7

CB05C2T

Toán kinh tế

Cơ bn

45

12CKN

8

CB20C2T

Tin hc ng dng trong KD

Tin KT

38

12CKN

9

NN10C2T

Tiếng Anh chuyên ngành

NN

82

12CKN

 

 

 

6. LỚP 12CKS

1

QT33C2T

Đa lý du lch

Du lch

38

12CKS

2

QT37C2T

Du lch bn vng

Du lch

38

12CKS

3

CB20C2T

Tin hc ng dng trong KD

Tin KT

38

12CKS

4

CT02C2T

Tư tưởng H Chí Minh

Chính tr

38

12CKS

5

CB05C2T

Toán kinh tế

Cơ bn

45

12CKS

6

QT28C2T

Kinh tế khách sn - du lch

Du lch

60

12CKS

7

NN09C2T

Tiếng Anh chuyên ngành

NN

82

12CKS

 

7. CÁC LỚP 12CKT

1

CB15C2T

H thng thông tin qun lý

Tin KT

30

12CKT1

2

QT43C2K

Nguyên lý thng kê

Thng kê

30

12CKT1

3

TC23C3T

Th trường chng khoán

Tài chính

30

12CKT1

4

KT22C2T

Kim toán cơ bn

Kế toán 1

45

12CKT1

5

QT02C2K

K thut son tho văn bn

Marketing

45

12CKT1

6

KT07C2T

Kế toán tài chính II

Kế toán 2

60

12CKT1

7

TC06C2T

Tài chính doanh nghip

Tài chính

60

12CKT1

 

8. LỚP 12CKX

1

KT11C2T

Kế toán doanh nghip

Kế toán 2

37

12CKX

2

QT16C2T

Tâm lý hc kinh doanh

QTNV

30

12CKX

3

CB20C2T

Tin hc ng dng trong KD

Tin KT

38

12CKX

4

CT02C2T

Tư tưởng H Chí Minh

Chính tr

38

12CKX

5

CB05C2T

Toán kinh tế

Cơ bn

45

12CKX

6

KC02C3K

Thương phm xăng du

XDHC

75

12CKX

7

NN12C2T

Tiếng Anh chuyên ngành

NN

82

12CKX

 

9. LỚP 12CMK

1

QT18C2T

Tâm lý hc kinh doanh

QTNV

30

12CMK

2

QT25C2T

Xúc tiến thương mi

Marketing

30

12CMK

3

TC07C2T

Tài chính doanh nghip

Tài chính

38

12CMK

4

CB20C2T

Tin hc ng dng trong KD

Tin KT

38

12CMK

5

CT02C2T

Tư tưởng H Chí Minh

Chính tr

38

12CMK

6

CB05C2T

Toán kinh tế

Cơ bn

45

12CMK

7

QT39C2T

Marketing quc tế

Marketing

52

12CMK

8

QT40C2T

Nghiên cu Marketing

Marketing

60

12CMK

 

10. CÁC LỚP 12CNT

1

CB24C2T

Excel trong tài chính và đu tư

Tin KT

30

12CNT1

2

KT02C2K

Nguyên lý kế toán

Kế toán 1

38

12CNT1

3

QT57C3T

Lut trong kinh doanh ngân hàng

Lut

30

12CNT1

4

QT43C2K

Nguyên lý thng kê

Thng Kê

30

12CNT1

5

TC16C3T

Bo him

Tài Chính

45

12CNT1

6

TC18C2T

Nghip v ngân hàng thương mi I

Tài Chính

45

12CNT1

7

TC08C2T

Th trường tài chính

Tài Chính

45

12CNT1

8

NN08C2T

Tiếng Anh chuyên ngành

NN

82

12CNT1

 

11. LỚP 12CQ

1

KC39C2T

Đng hc các QTC

XDHC

38

12CQ

2

CB20C2T

Tin hc ng dng trong KD

Tin KT

38

12CQ

3

KC27C2K

An toàn, phòng chng cháy n và VSMT

TPH

45

12CQ

4

KC26C2T

Cơ s quá trình công ngh và thiết b hoá hc

XDHC

60

12CQ

5

KC36C2T

Hoá phân tích

XDHC

60

12CQ

6

KC21C2T

K thut đin - Đin t

TPH

60

12CQ

7

NN13C3T

Ngoi ng chuyên ngành

NN

82

12CQ

 

12. LỚP 12CTA

1

NN30C2T

Lý thuyết dch

NN

38

12CTA

2

NN29C2T

Ngôn ng hc đi chiếu

NN

38

12CTA

3

QT04C2K

Qun tr hc

QTNV

38

12CTA

4

TC07C2T

Tài chính doanh nghip

Tài chính

38

12CTA

5

QT02C2K

K thut son tho văn bn

Marketing

45

12CTA

6

NN31C2T

Thư tín thương mi

NN

60

12CTA

7

NN21C2T

Tiếng Anh IV

NN

105

12CTA

 

13. CÁC LỚP 12CTC

1

QT43C2K

Nguyên lý thng kê

Thng Kê

30

12CTC

2

TC16C3T

Bo him

Tài Chính

45

12CTC

3

QT02C2K

K thut son tho văn bn

Marketing

45

12CTC

4

TC08C2T

Th trường tài chính

Tài Chính

45

12CTC

5

TC05C3T

Tài chính doanh nghip II

Tài Chính

60

12CTC

6

KT03C2T

Kế toán tài chính

Kế toán 2

82

12CTC

 

14. LỚP 12CTD

1

QT05C2T

Pháp lut kinh tế

Lut

38

12CTD

2

CT02C2T

Tư tưởng H Chí Minh

Chính tr

38

12CTD

3

CB13C2T

Cu trúc d liu và gii thut

Tin KT

45

12CTD

4

CB11C2K

Cơ s d liu

Tin KT

45

12CTD

5

CB12C2T

Mng và truyn thông

Tin KT

45

12CTD

6

QT02C2K

K thut son tho văn bn

Marketing

45

12CTD

7

CB05C2T

Toán kinh tế

Cơ bn

45

12CTD

 

15. CÁC LỚP 12CTK

6

KT09C2T

Kế toán tài chính II

Kế toán 2

37

12CTK1

1

CT02C2T

Tư tưởng H Chí Minh

Chính tr

38

12CTK1

5

CB13C2T

Cu trúc d liu và gii thut

Tin KT

45

12CTK1

3

CB11C2K

Cơ s d liu

Tin KT

45

12CTK1

4

CB12C2T

Mng và truyn thông

Tin KT

45

12CTK1

2

CB09C2T

Cu trúc máy tính và h điu hành

Tin KT

60

12CTK1

7

NN07C2T

Tiếng Anh chuyên ngành Tin hc

NN

82

12CTK1