Bản tin phòng đào tạo


LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC HỌC KỲ 2 NĂM 2011-2012

Ngày đăng: 15/12/2011 - Số lượt đọc: 5729

1. CĐ KHOÁ 11: Bắt đầu đăng ký từ ngày 17/12/2011 đến hết ngày 19/12/2011

2. CĐ KHOÁ 12: Bắt đầu đăng ký từ ngày 20/12/2011 đến hết ngày 22/12/2011

3. CĐ KHOÁ 13: Bắt đầu đăng ký từ ngày 23/12/2011 đến hết ngày 27/12/2011