Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ III NĂM HỌC 2011-2012

Ngày đăng: 01/03/2012 - Số lượt đọc: 8904

          - Để tạo điều kiện cho sinh viên học kịp tiến độ, trả nợ môn và cải thiện điểm. Từ 5/3/2012 nhà trường mở thêm các lớp học phần học kỳ III năm học 2011-2012 thuộc tất cả các chuyên ngành còn từ 20 SV trở lên nợ điểm cho đăng ký học lại. Thời gian đăng ký từ 14h ngày 5/3/2012 đến hết ngày 7/3/2012 

          - Trường hợp SV muốn học cải thiện điểm đề nghị làm đơn gửi phòng Đào tạo (gặp cô Sâm) trước ngày 9/3/2012. Trong đơn ghi rõ nội dung:

                    + Họ và tên + mã sinh viên

                    + Tên học phần muốn học

                    + Mã học phần (đúng với chương trình học)

                    + Điểm cũ

                    + Lớp học phần mới muốn học theo thời khóa biểu kỳ III năm học 2011-2012 hoặc đề xuất mở lớp mới 

          - Trường hợp các sinh viên nợ điểm nhưng không có lớp đăng ký do số lượng ít nếu có nhu cầu học thì viết đơn với nội như trên. Trong đơn đề xuất PĐT mở thêm lớp với mức học phí tự nguyện (nhà trường thu sau, căn cứ theo số người thực tế đăng ký học). Thời gian nhận đơn trước ngày 9/3/2012. (nộp đơn cho thầy Thái)

             - Thời gian học bắt đầu từ 12/3/2012

Lưu ý: Đối với sv khóa 13 vào học muộn sau 1 tuần.