Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ

Ngày đăng: 24/05/2012 - Số lượt đọc: 5652

Đã hết thời hạn nộp học phí các lớp học lại và học cải thiện điểm, Nhà trường ra hạn đến 17h00 ngày 25/05/2012. Sau thời gian trên những SV còn chưa nộp học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách các lớp đã đăng ký học.