Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO HỦY MỘT SỐ LỚP ĐĂNG KÝ HỌC KỲ I NĂM 2012-2013

Ngày đăng: 25/07/2012 - Số lượt đọc: 3202

Stt

Mã HP

Tên học phần

Lớp đăng ký

1

QT72C3T

Luật áp dụng trong HĐ ngoại thương

LADTNT_1.1

2

TC03C2K

Tài chính tín dụng

TCTD_9.7

3

NN11C2T

Thư tín thương mại

NN11C2T_2.1

4

NN02C5T

Tiếng anh cơ bản II

NN02C5T_36.22

5

CB20C2T

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

CB20C2T_3.3

6

NN08C2T

Tiếng anh chuyên ngành

TACN_12.15

7

CT02C2T

Tư tưởng Hồ Chí Minh

TTHCM_31.20

TTHCM_31.30

8

KT28C3T

Kế toán máy

KT28C3T_9.1

Các tin đã đưa: