Bản tin phòng đào tạo


CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHÁT BẰNG TN CAO ĐẲNG KHÓA 11

Ngày đăng: 10/09/2012 - Số lượt đọc: 3871

 

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP  

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 11 (2009-2012)

 (Ngày 15/09/2012)

7h00: Các sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi theo danh sách cụ thể ở cuối trang, tập trung tại Hội tr­ường lớn khu B ký nhận vào Sổ cấp Bằng và dự lễ phát bằng tại hội trường.

7h30:Văn nghệ chào mừng lễ bế giảng

8h00: Khai mạc

Phần 1: Lễ Bế giảng

1. Chào cờ

2.Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (BTC)

3.Trình bày Báo cáo tổng kết khoá học và công bố Quyết định của Hiệu trưởng về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp (Phòng Đào tạo)

4.Công bố quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong khoá học. (Phòng Công tác HSSV)

5. Đại biểu đại diện BGH Nhà trường lên phát biểu và tuyên bố Bế giảng khoá học.

6. Đại biểu đại diện cho các sinh viên tốt nghiệp phát biểu cảm tưởng.

Phần 2: Trao Bằng tốt nghiệp (dự kiến):

Nhóm1: Sinh viên  tốt nghiệp loại khá, giỏi

Nhóm 2: 20 sinh viên khoa QTKD, khoa Marketting

Nhóm 3: 20 sinh viên khoa Kế toán

Nhóm 4: 20 sinh viên khoa Tài chính – Ngân hàng

Nhóm 5: 20 sinh viên khoa Ngoại ngữ, Tin học kinh tế, Kỹ thuật công nghệ.

10h00: Bế mạc

 

   ĐỊA ĐIỂM PHÁT BẰNG THEO LỚP CỐ ĐỊNH

Bắt đầu từ 8h30 

STT

Tên lớp

Địa điểm

Ghi chú 

 

 

 

 

1

11CKT1,2,3

A8-102

 

2

11CKT4,5,6,7

A8-104

 

3

11CKD1,2

A2-106

 

4

11CKD3, 11CKX

A2-108

 

5

11CKN, 11CMK

A2-110

 

6

11CKS1,2

A2-112

 

7

11CTC1,2

A2-204

 

8

11CNT1,2

A2-206

 

9

11CTK1,2

A2-208

 

10

11CTC3; 11CTD

A2-210

 

11

11CHP,CQ,CTA

A2-304

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN TIÊU BIỂU

NHẬN BẰNG TẠI HỘI TRƯỜNG

 

I – SINH VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI

STT

Lớp

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Ghi chú

1

11CHP

Nguyễn Thị

Hường

02/02/1991

 

2

11CKD1

Đàm Thu

Hiền

13/05/1991

 

3

11CKT1

Đinh Tân

Trang

08/09/1991

 

4

11CKT2

Nguyễn Thị

Hân

29/08/1991

 

5

11CKT2

Nguyễn Thảo

Thương

07/09/1991

 

6

11CKT3

Nguyễn Thị

Thuỷ

17/11/1991

 

7

11CKT3

Lê Thị

Trang

28/10/1989

 

8

11CKT4

Đào Thị

Thảo

06/12/1990

 

9

11CKT5

Phùng Thị

Liên

06/01/1990

 

10

11CKT6

Cao Thị

Hằng

01/08/1990

 

11

11CKT6

Nguyễn Thị Thanh

Huyền

04/08/1990

 

12

11CKT6

Nguyễn Thị

Mai

10/02/1990

 

13

11CKT6

Mai Thị

Mỵ

24/03/1991

 

14

11CKT7

Hoàng Thị

Thư

05/10/1991

 

15

11CNT1

Dương Thị Thuý

Điệp

02/12/1991

 

16

11CNT1

Đoàn Trung

Hiếu

07/05/1990

 

17

11CNT1

Nguyễn Thị

Hoà

20/05/1990

 

18

11CNT1

Nguyễn Thị

Lưu

07/10/1991

 

19

11CNT1

Nguyễn Thị

Thương

03/08/1991

 

20

11CNT1

Vũ Thị Hồng

Tuyến

26/09/1991

 

21

11CNT2

Lê Ngọc

Anh

06/10/1991

 

22

11CNT2

Hoàng Thị

Hằng

11/11/1991

 

23

11CNT2

Lê Thảo

Minh

04/05/1991

 

24

11CTC1

Nguyễn Thị

10/02/1991

 

25

11CTC1

Vũ Thị

Hồng

16/10/1991

 

26

11CTC1

Mai Thị

Lương

20/12/1990

 

27

11CTC1

Nguyễn Thị Phương

Mai

02/04/1991

 

28

11CTC1

Trần Minh

Thắng

19/11/1991

 

29

11CTC1

Bùi Hương

Thảo

27/12/1991

 

30

11CTC2

Trần Thị

Dịu

09/08/1991

 

31

11CTC2

Nguyễn Thanh

Hoà

27/12/1991

 

32

11CTC2

Trần Xuân

Quang

20/09/1989

 

33

11CTC2

Nguyễn Thị Quỳnh

Thương

22/02/1991

 

34

11CTC3

Trương Thị

Thu

24/10/1991

 

35

11CTC3

Phan Thị

Xuân

20/05/1991

 

 

II – SINH VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI KHÁ

Stt

Lớp

Họ đệm

tên

Ngày sinh

Ghi chú

1

11CKT1

Nguyễn Thị Phương

Dung

10/06/1991

 

2

11CKT1

Vũ Ngọc

Dũng

09/05/1991

 

3

11CKT1

Phạm Thị

Loan

31/03/1991

 

4

11CKT2

Dương Thị

Tâm

29/09/1990

 

5

11CKT2

Nguyễn Thị

Đào

01/08/1991

 

6

11CKT2

Trần Thị Tuyết

Mai

11/10/1991

 

7

11CKT3

 Đào Thị

Luyến

06/07/1991

 

8

11CKT3

Lê Thị

Thuỷ

31/01/1991

 

9

11CKT3

Trần Thị Hồng

ánh

25/10/1991

 

10

11CKT4

Tạ Thị

Thắm

10/12/1991

 

11

11CKT4

Nguyễn Thị

út

24/09/1991

 

12

11CKT4

Nguyễn Thị Huyền

Trang

23/11/1991

 

13

11CKT5

Đỗ Thị Hoài

Anh

08/01/1991

 

14

11CKT5

Vi Thị

Hạnh

27/04/1991

 

15

11CKT5

Nguyễn Thị

Nga

10/09/1991

 

16

11CKT6

Đỗ Thị Lan

Hương

03/09/1991

 

17

11CKT6

Đặng Hồng

Nhung

17/02/1991

 

18

11CKT6

Đinh Thị

Vân

10/12/1991

 

19

11CKT7

Lê Văn

Tâm

02/02/1991

 

20

11CKT7

Khuất Thị

Hiền

03/11/1991

 

1

11CKD1

Nguyễn Thị

Bích

17/12/1991

 

2

11CKD1

Nguyễn Thị

Thảo

23/08/1991

 

3

11CKD1

Trần Thị Khánh

Ninh

16/09/1991

 

4

11CKD2

Đỗ Thị Thu

Thảo

05/05/1991

 

5

11CKD2

Nguyễn Thị Hồng

Thuý

23/12/1991

 

6

11CKD2

Nguyễn Thị Phương

Dung

18/12/1991

 

7

11CKD3

Ngô Thị

Hiền

05/04/1991

 

8

11CKD3

Nguyễn Thị

Hương

21/12/1991

 

9

11CKN

Phạm Thị

Sen

06/09/1991

 

10

11CKN

Nguyễn Văn

Nghiã

06/11/1991

 

11

11CKN

Đinh Thị Ngọc

Bích

28/10/1991

 

12

11CKS1

Phạm Thị

Hằng

22/04/1991

 

13

11CKS1

Trần Thị

Ninh

07/05/1991

 

14

11CKS2

Trần Thị Thanh

Thương

04/05/1990

 

15

11CKS2

Khuất Thị

Thư

14/12/1990

 

16

11CKS2

Vũ Thị

Thuỷ

29/10/1991

 

17

11CKX

Lê Thị Ngân

Giang

21/09/1991

 

18

11CKX

Nguyễn Thị Thuý

Thuý

21/10/1991

 

19

11CMK

Mai Thị

Toàn

24/09/1991

 

20

11CMK

Đỗ Thu

Ngà

10/12/1990

 

1

11CTC1

Nguyễn Thị

Hảo

14/01/1987

 

2

11CTC1

Phạm Thị

Tâm

20/06/1991

 

3

11CTC1

Nguyễn Lan

Hương

26/06/1991

 

4

11CTC1

Phạm Quang

Trung

02/10/1991

 

5

11CTC2

Đỗ Thị

Tâm

09/05/1990

 

6

11CTC2

Hoàng Thị Kim

Anh

15/08/1991

 

7

11CTC2

Nguyễn Thị Vân

Anh

26/01/1991

 

8

11CTC2

Trần Thị

Hậu

08/08/1991

 

9

11CTC3

Trương Hoàng

Đức

10/12/1991

 

10

11CTC3

Ngô Thị

Thu

14/10/1991

 

11

11CTC3

Nguyễn Thị Tuyết

Liên

30/06/1990

 

12

11CTC3

Nguyễn Lệ

Hải

10/04/1991

 

13

11CNT1

Thái Thị Hiền

Lương

01/10/1991

 

14

11CNT1

Đinh Hoàng

Long

02/08/1991

 

15

11CNT1

Phạm Văn

Quang

16/01/1991

 

16

11CNT1

Nguyễn Thị

Huệ

20/10/1991

 

17

11CNT2

Nguyễn Thị

Huệ

18/09/1991

 

18

11CNT2

Vũ Hồng

Phương

06/06/1991

 

19

11CNT2

Dương Thị

Phương

23/01/1991

 

20

11CNT2

Nguyễn Thuỳ

Dương

15/07/1990

 

1

11CTK1

Nguyễn Thị Thuỳ

Anh

28/10/1991

 

2

11CTK1

Trần Hồng

Hoa

07/11/1991

 

3

11CTK1

Ngô Hồng

Phương

04/04/1991

 

4

11CTD

Nguyễn Thị

Chinh

28/12/1990

 

5

11CTK2

Nguyễn Hải

Đăng

27/08/1991

 

6

11CTK2

Nguyễn Thị

Dung

10/11/1991

 

7

11CTK2

Trần Thị Thu

03/06/1991

 

8

11CTD

Phạm Hồng

Đức

11/06/1988

 

9

11CTA

Nguyễn Quỳnh

Trang

19/06/1991

 

10

11CTA

Phạm Thế

Tiến

15/08/1991

 

11

11CTA

Phạm Thị

Hương

02/06/1991

 

12

11CTD

Trương Thị

Nhâm

28/04/1991

 

13

11CQ

Nguyễn Thị

23/11/1991

 

14

11CQ

Lê Thị

06/05/1991

 

15

11CQ

Phạm Thị

Thủy

24/04/1991

 

16

11CQ

Đỗ Thị

Thạnh

25/09/1990

 

17

11CHP

Nguyễn Tiến

Khởi

23/12/1991

 

18

11CHP

Hoàng Thị

Hằng

11/04/1991

 

19

11CHP

Lê Kiều

Oanh

31/12/1991

 

20

11CHP

Trần Thị

Soan

13/10/1991

 

 Sinh viên lưu ý:

1.   Những sinh viên còn nợ sách báo nhà trường phải trả trước

khi nhận bằng tốt nghiệp.

2.    Khi đi mang CMND hoặc thẻ SV

3.   Những SV nhờ lấy hộ bằng phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương.

4.   Trang phục lịch sự.

                                                                                                                                                   PHÒNG ĐÀO TẠO 

Các tin đã đưa: