Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC CHO KHÓA 14

Ngày đăng: 10/12/2012 - Số lượt đọc: 2848

 LỊCH HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC CAO ĐẲNG KHÓA 14

                        NĂM HỌC 2012-2013

 

1. Nhóm I Gồm các lớp sau: 14CKT2, 14CKT4, 14CKIT,14CQ

Thời gian: 08h30 ngày 12 tháng 12 năm 2012 (thứ 4)

Địa điểm:  HộitrườnglớnKhu B

2. Nhóm II Gồm các lớp sau: 14CKT1, 14CKT3, 14CKT5, 14CTA

Thời gian: 14h30 ngày 12 tháng 12 năm 2012 (thứ 4)

Địa điểm:  HộitrườnglớnKhu B

3. Nhóm III Gồm các lớp sau:14CNT, 14CKS, 14CTK, 14CQT2

Thời gian: 08h30 ngày 13tháng 12 năm 2012 (thứ 5)

Địa điểm:  HộitrườnglớnKhu B

4. Nhóm IV Gồm các lớp sau: 14CTC, 14CQT1, 14CQT3, 14CKD, 14CKN, 14CEC, 14CMQ,  14CMK

Thờ gian: 14h30 ngày 13tháng 12 năm 2012 (thứ5)

Địa điểm:  HộitrườnglớnKhu B

                                                                                                                    PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Các tin đã đưa: