Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ SMS.

Ngày đăng: 10/12/2012 - Số lượt đọc: 2789

 Nhằm thiết thực hỗ trợ sinh viên bậc cao đẳng đào tạo theo học chế tín chỉ. Nhà trường đã ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình quản lý và thông tin cho sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường. Trong năm học 2011-2012 dịch vụ tin nhắn SMS cho sinh viên đã thể hiện được là một công cụ đắc lực giúp cho sinh viên nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng nhất về: lịch học, lịch thi, giảng đường, hội trường học tập, các thông báo của nhà trường... Và một phần rất quan trọng là giúp cho sinh viên quản lý tốt tài khoản cá nhân đăng nhập hệ thống đào tạo của nhà trường trong việc lấy lại mật khẩu đã mất.

Với những lý do thiết thực như trên, Phòng Đào tạo đề nghị các bạn sinh viên khóa 14 khẩn trương đăng ký dịch vụ để nhận các thông tin tài khoản cá nhân kịp thời đăng ký học cho học kỳ II năm học 2012-2013.

 

Lưu ý: - Các bạn sinh viên tự chịu trách nhiệm việc bảo mật và lưu giữ mật khẩu truy nhập hệ thống.

           - Mật khẩu bị mất hoặc quên chỉ cấp lại qua hệ thống SMS.

                                                                                                                                                                                                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO 

Các tin đã đưa: