Bản tin phòng đào tạo


HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012-2013

Ngày đăng: 11/12/2012 - Số lượt đọc: 11169

 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012-2013

 

1.     Sử dụng các trình duyệt wed truy cập vào website đăng ký học bằng một trong hai cách sau:

a.      Đăng nhập theo địa chỉ: http://ctet.edu.vn/đào tạo theo tín chỉ/đăng ký học.

b.     Hoặc vào trược tiếp địa chỉ: http://118.70.128.177/

2.     Sử dụng mật khẩu và mã sv đã được cấp để đăng nhập vào hệ thống

3.     Đăng ký các học phần học trong kỳ theo quy định.

4.     SV tự in 02 tờ thời khóa biểu mang đến phòng Tài chính kế toán để làm căn cứ nộp tiền học phí: 1 bản phòng TC-KT giữ sau khi đã thu tiền, 1 bản sinh viên giữ  để làm căn cứ được vào lớp học (có dấu “đã thu tiền” và xác nhận của phòng TC-KT trên tờ thời khóa biểu).

5.     Thời hạn đăng ký:

a.      Khóa 12 từ 7h ngày 17/12 đến 17h ngày 21/12/2012

b.     Khóa 13 từ 7h ngày 18/12 đến 17h ngày 21/12/2012

c.      Khóa 14 từ 7h ngày 19/12 đến 17h ngày 21/12/2012

6.     Thời hạn nộp học phí xong trước ngày 20/01/2013.

7.     Sau thời hạn đăng ký và đã in thời khóa biểu sinh viên tuyệt đối không thay đổi chỉnh sửa lại thời khóa biểu trên mạng

8.     Sau thời gian quy định đăng ký phải có xác nhận của phòng Đào tạo trên TKB sinh viên mới được đi đóng tiền.

9.     Học kỳ 2 năm học 2012-2013 bắt đầu từ ngày 7/1/2013 đến 30/6/2013

 

Ghi chú:

- Đề nghị CVHT thông báo cho tất cả các sv do mình phụ trách về kế hoạch đăng ký, đóng học phí và học tập của học kỳ 2 năm học 2012-2013

- Trường hợp SV đã đăng ký nhưng không đủ điều kiện mở lớp căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường sẽ tổ chức đăng ký bổ sung hoặc học ghép

          - Để được dự lớp sinh viên phải xuất trình cho giảng viên thời khóa biểu đã có dấu “đã thu tiền” và xác nhận của phòng TC-KT trên tờ thời khóa biểu.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

Các tin đã đưa: