Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM ĐỢT 2 NĂM 2012-2013

Ngày đăng: 28/01/2013 - Số lượt đọc: 7092

Nhà trường tổ chức học lại học cải thiện điểm đợt 2 năm 2012-2013. Thời gian đăng ký bắt đầu từ 14h ngày 29/01/2013 (thứ 4) đến 17h ngày 04/02/2013.

Trường hợp những SV phải học lại đăng ký qua tài khoản cá nhân, còn những SV có nhu cầu học cải thiện điểm viết đơn xin học cải thiện điểm (trong đó phải ghi rõ: họ tên, tên lớp chuyên ngành, mã sinh viên, tên lớp học phần muốn đăng ký học) nộp về phòng Đào tạo đến 17h ngày 04/02/2013.

Danh sách các học phần học lại, học cải thiện điểm xem tại TKB toàn trường hoặc xem danh sách tại đây

Các tin đã đưa: