Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ III_D2 NĂM 2012-2013

Ngày đăng: 26/02/2013 - Số lượt đọc: 3365

 Chi tiết xem tại file đính kèm

SV chú ý                
  1. Những lớp học phần có số lượng đăng ký dưới 5SV sẽ bị hủy.                
  2. Những lớp học phần có số lượng đăng ký từ 10SV đến 19SV có hệ số học phí gấp 2 lần.            
  3. Những lớp học phần có số lượng đăng ký từ 5SV đến 9SV có hệ số học phí gấp 3 lần.              
  4. Những SV đăng ký vào các lớp học phần bị hủy nếu có nhu cầu học phải viết đơn xin học lớp đặc biệt gửi về phòng đào tạo.    
  5. Thời gian học bắt đầu từ ngày 04/03/2013. SV bắt đầu in thời khóa biểu từ ngày 04/03/2013            
  6. Thời gian nộp học phí từ 04/03/2013 đến ngày 18/03/2013. Sau thời hạn trên những SV chưa hoàn thành học phí sẽ xóa tên khỏi danh sách lớp. 
Các tin đã đưa: