Bản tin phòng đào tạo


THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

Ngày đăng: 11/03/2013 - Số lượt đọc: 2631

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                              Hà Nội, ngày     tháng 03 năm 2013

 

THÔNG BÁO

 

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên cao đẳng đã tốt nghiệp và sinh viên cuối khoá (khoá 12) có cơ hội được học chuyển tiếp lên đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh , Nhà trường phối hợp với Viện Quản trị Kinh doanh – Đại học FPT  tổ chức buổi hội thảo tư vấn tuyển sinh Đại học liên thông  năm 2013 theo chương trình hợp tác với trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), cụ thể:

 

1-Nội dung: Đào tạo Đại học liên thông

- Ngành đào tạo : QTKD

- Thời gian đào tạo : 01 năm

- Đối tượng:

                             +Sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng ngành QTKD (không phải học chuyển đổi).

                             + Sinh viên tốt nghiệp  các ngành khác (học chuyển đổi)

                             + Sinh viên cao đẳng  khoá 12 được xem xét dự thi và bảo lưu kết quả.

                   - Thời gian thi: Ngày 23/03/2013

                   - Môn thi: 02 môn

Môn 1:Trắc nghiệm  thông minh (IQ)

Môn 2: Luận sáng tạo

                   - Thời gian học: Dự kiến tháng 9/2013.

                                               

2-Thời gian hội thảo: 8h00 ngày 15/03/2013

 

3-Địa điểm: Hội trường lớn khu B

 

Nhà trường mời toàn thể cán bộ, giảng viên và các sinh viên quan tâm  nội dung trên đến dự!

(Thông báo này thay cho giấy mời)

 

                                                                   TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

                                                                   ThS.Đặng Văn Tung

Các tin đã đưa: