Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM CHO SV KHÓA 12

Ngày đăng: 26/07/2013 - Số lượt đọc: 3054

  Những sinh viên có nhu cầu học cải thiện điểm nộp đơn xin học cải thiện điểm về Phòng đào tạo đến hết ngày 09 tháng 08 năm 2013. Sinh viên tự tìm học phần để học cải thiện trong thời khóa biểu học kỳ I năm 2013-2014. Trường hợp không có học phần trong thời khóa biểu học kỳ I năm 2013-2014 Nhà trường sẽ tổ chức các lớp học theo quy định chung.

Các tin đã đưa: