Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ III NĂM 2013-2014

Ngày đăng: 21/08/2013 - Số lượt đọc: 3558

1. Tổ chức học cho những lớp học phần có số lượng sinh viên đăng ký học từ 20 sinh viên trở lên, mức học phí thu theo quy chế chung cụ thể như sau:

+ Đối với sinh viên ngành Khách sạn du lịch, Kỹ thuật công nghệ thu 135.000đ/TC

+ Đối với sinh viên các ngành khác thu 116.000đ/TC

            2. Những lớp học phần có số lượng sinh viên đăng ký từ 10 đến 19 sinh viên, mức học phí thu như sau:

            + Đối với sinh viên ngành Khách sạn du lịch, Kỹ thuật công nghệ thu 1,5 x 135.000đ/TC

+ Đối với sinh viên các ngành khác thu 1,5 x 116.000đ/TC

3. Những lớp học phần có số lượng dưới 10 sinh viên không tổ chức lớp học, Phòng Đào tạo sẽ nhận đơn xin học lớp đặc biệt của sinh viên trình Ban giám hiệu quyết định. (Nhận đơn đến hết ngày 06/09/2013)

4. Thời gian học kỳ III bắt đầu từ tuần 4 (26/08/2013).

5. Thời gian đóng học phí đến hết tuần 6 (13/09/2013). Sau thời hạn trên những sv chưa hoàn thành học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp học phần.

Danh sách các lớp có số lượng sv đăng ký xem tại đây

 

Các tin đã đưa: