Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO LỊCH HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC VÀ ĐĂNG KÝ HỌC KỲ 2 NĂM 2013-2014

Ngày đăng: 26/11/2013 - Số lượt đọc: 5449

1. Về thời gian hướng dẫn đăng ký học cho sinh viên khóa 15

+ Nhóm I gồm các lớp:15CQT1, 15CQT2, 15CKD, 15CKS, 15CMK, 15CQ

Thời gian: 08h00 ngày 29 tháng 11 năm 2013 (thứ 6)

Địa điểm: Hội trường lớn Khu B

+ Nhóm II gồm các lớp: 15CKT1, 15CKT2, 15CKT3, 15CTC, 15CTA, 7CHK

Thờigian: 09h30 ngày 29 tháng 11 năm 2013 (thứ 6)

Địa điểm: Hội trường lớn Khu B

2. Về thời gian đăng ký học cho tất cả sinh viên các khóa

            + Đợt 1(khóa 14 + khóa 15): bắt đầu từ 8h30 ngày 03/12/2013 đến hết ngày 08/12/2013.

            + Đợt 2 (khóa 13): bắt đầu từ ngày 05/12/2013 đến hết ngày 08/12/2013.

Chú ý:  

- Riêng sinh viên lớp 13CKIT không phải đăng các học phần trong học kỳ II, Phòng Đào tạo trực tiếp thực hiện (những học phần còn chưa đạt SV có thể tự đăng ký).

- Đối với sinh viên khóa 13 thời gian đăng ký Khóa luận tốt nghiệp hoặc hai học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp bắt đầu từ ngày 8h30 ngày 13/01/2014 đến hết 15/01/2014.

Các tin đã đưa: