Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO MỞ TRANG THÔNG TIN TRÊN FACEBOOK NHÀ TRƯỜNG

Ngày đăng: 01/04/2014 - Số lượt đọc: 2565

Nhằm phục vụ cho công tác truyền tải thông tin nội bộ cũng như thu nhận các ý kiến của HSSV, Nhà trường mở trang giao tiếp trên Facebook.

- Diễn đàn chính trao đổi các vấn đề liên quan đến học tập cho HSSV nhà trường

- Cung cấp thông tin nội bộ một cách nhanh chóng

- Chia sẻ, cập nhật hình ảnh mang tính thời sự

- ...

Để thực hiện các dịch vụ trên, các bạn truy cập trang https://www.facebook.com/pages/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Cao-%C4%91%E1%BA%B3ng-Kinh-T%E1%BA%BF-K%E1%BB%B9-Thu%E1%BA%ADt-Th%C6%B0%C6%A1ng-M%E1%BA%A1i/618022408272879

Nhấn Like để trở thành thành viên và được nhận các thông tin nhanh nhất.

 

Các tin đã đưa: