Bản tin phòng đào tạo


LỊCH PHÁT CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QP-AN KHOÁ 13,14

Ngày đăng: 28/05/2014 - Số lượt đọc: 2548

Các sinh viên khoá 13,14 đã hoàn thành chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh đến nhận Chứng chỉ GDQPAN:

- Các lớp cử đại diện đến nhận

- Thời gian: thứ Ba, thứ Năm hàng tuần

- Địa điểm: phòng Công tác Học sinh- Sinh viên (P. 12 tầng 1 nhà A1)

Các tin đã đưa: