Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC KỲ II NĂM 2014-2015

Ngày đăng: 27/11/2014 - Số lượt đọc: 3762

1. Sinh viên cao đẳng khóa 14+15 đăng ký học bắt đầu từ 10h ngày 09/12/2014 đến 11h ngày 15/12/2014

2. Sinh viên cao đẳng khóa 16 và SV cao đẳng liên thông khóa 8 tập huấn về việc đăng ký học vào ngày 04/012/2014 gồm các nhóm sau:

                      Ca 1: Từ 8h đến 9h gồm toàn bộ sinh viên cao đẳng khóa 16

                     Ca 2: Từ 9h15' đến 10h15' gồm sinh viên cao đẳng liên thông trong trường (các lớp 8CHK, 8CHQ)

               Địa điểm tập huấn tại hội trường lớn Khu B

3. Thời gian đăng ký học của sinh viên cao đẳng khóa 16 và sinh viên liên thông Khóa 8 bắt đầu từ 9h ngày 11/12/2014 đến 16h ngày 15/12/2014

Các tin đã đưa: