Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

Ngày đăng: 10/03/2015 - Số lượt đọc: 1910

 

Mã học phần Tên học phần Tên lớp Số SV
CT106C2K Giáo dục thể chất 1 (TC: 2) CT106C2K_1.1 0
KT11C2T Kế toán doanh nghiệp   (TC: 2) KT11C2T_1.1 0
KT115C2T Kế toán hành chính sự nghiệp (TC: 2) KT115C2T_1.1 0
QT23C3T Kinh tế thương mại (TC: 3) QT23C3T_1.1 0
QT102C2T Kinh tế vi mô (TC: 2) QT102C2T_1.1 0
QT06C2K Marketing cơ bản  (TC: 2) QT06C2K_1.1 0
TC26C3T Phân tích hoạt động doanh nghiệp   (TC: 2) TC26C3T_1.1 0
QT07C2K Quản lý chất lượng (TC: 2) QT07C2K_1.1 0
QT106C2K Quản trị doanh nghiệp (TC: 2) QT106C2K_1.1 0
TC02C2K Tài chính - Tiền tệ (TC: 3) TC02C2K_1.1 0
QT18C2T Tâm lý học kinh doanh (TC: 2) QT18C2T_1.1 0
QT08C2K Thống kê doanh nghiệp (TC: 4) QT08C2K_1.1 0
NN12C5T Tiếng Anh chuyên ngành (TC: 5) NN12C5T_1.1 0
CB101C3K Toán cao cấp   (TC: 3) CB101C3K_2.2 0
    CT02C2T_4.2 0
CT02C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh (TC: 2)
CT02C2T_4.4 0
   
QT10C2K WTO và hội nhập KTQT (TC: 2) QT10C2K_1.1 0
KT28C3T Kế toán máy (TC: 3) KT28C3T_1.1 1
QT43C2K Nguyên lý thống kê (TC: 2) QT43C2K_1.1 1
TC25C3T Phân tích hoạt động doanh nghiệp   (TC: 4) TC25C3T_1.1 1
QT01C1K Pháp luật đại cương (TC: 2) QT01C1K_1.1 1
QT67C2T Quản trị chiến lược (TC: 2) QT67C2T_1.1 1
MK12C2T Quản trị marketing (TC: 3) MK12C2T_1.1 1
TC15C3T Thanh toán quốc tế (TC: 3) TC15C3T_1.1 1
TC23C3T Thị trường chứng khoán  (TC: 2) TC23C3T_1.1 1
QT25C2T Xúc tiến thương mại (TC: 2) QT25C2T_1.1 1
CB24C2T Excel trong tài chính và đầu tư  (TC: 2) CB24C2T_1.1 2
CB15C2T Hệ thống thông tin quản lý  (TC: 2) CB15C2T_1.1 2
QT22C2K Kinh tế doanh nghiệp   (TC: 3) QT22C2K_1.1 2
TC39C2T Quản trị tài chính (TC: 3) TC39C2T_1.1 2
TC42C2T Tài chính doanh nghiệp I (TC: 3) TC42C2T_1.1 2
KT06C2T Kế toán tài chính I (TC: 4) KT06C2T_1.1 3
CT101C5K Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin  (TC: 5) CT101C5K_1.1 3
QT05C2T Pháp luật kinh tế (TC: 2) QT05C2T_1.1 3
QT09C3T Thương mại điện tử (TC: 3) QT09C3T_1.1 3
KT10C3T Kế toán tài chính III (TC: 4) KT10C3T_1.1 4
QT02C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản (TC: 2) QT02C2K_1.1 4
QT06C1K Marketing căn bản (TC: 3) QT06C1K_1.1 4
NN28C2T Ngữ âm - Âm vị học (TC: 2) NN28C2T_1.1 4
QT04C2K Quản trị học (TC: 2) QT04C2K_1.1 4
QT08C2T Thống kê doanh nghiệp   (TC: 2) QT08C2T_1.1 4
NN31C2T Thư tín thương mại (TC: 3) NN31C2T_1.1 4
NN21C6T Tiếng Anh IV (TC: 6) NN21C6T_1.1 4
KT22C2T Kiểm toán cơ bản (TC: 3) KT22C2T_1.1 5
NN09C5T Tiếng Anh chuyên ngành (TC: 5) NN09C5T_1.1 5
KC53C3T Hoá phân tích II (TC: 5) KC53C3T_1.1 6
QT11C2T Quản trị doanh nghiệp  (TC: 3) QT11C2T_1.1 6
NN01C5K Tiếng Anh cơ bản I (TC: 5) NN01C5K_2.1 6
CB05C2T Toán kinh tế (TC: 3) CB05C2T_1.1 6
TH101C2K Tin học đại cương  (TC: 2) TH101C2K_1.1 7
TC01C2K Tài chính - Tiền tệ (TC: 2) TC01C2K_1.1 8
CB20C2T Tin học ứng dụng trong KD (TC: 2) CB20C2T_1.1 8
KT12C2T Kế toán hành chính sự nghiệp (TC: 2) KT12C2T_1.1 9
NN27C2T Ngữ pháp (TC: 3) NN27C2T_1.1 9
QT03C1K Kinh tế vi mô   (TC: 3) QT03C1K_1.1 10
QT04C1K Quản trị học   (TC: 3) QT04C1K_1.1 10
TC09C2T Thuế (TC: 3) TC09C2T_1.1 10
KT13C3T Kế toán Quản trị (TC: 2) KT13C3T_1.1 13
CT06C1K Giáo dục thể chất 2                (TC: 1) CT06C1K_1.1 14
TC03C2K Tài chính tín dụng (TC: 2) TC03C2K_1.1 14
KT01C1K Nguyên lý kế toán (TC: 3) KT01C1K_1.1 17
    NN02C5T_2.1 17
NN02C5T Tiếng Anh cơ bản II (TC: 5)
NN02C5T_2.2 17
   
CT08C1K Giáo dục thể chất 3 (TC: 1) CT08C1K_1.1 20
CT03C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  (TC: 3) CT03C3T_3.3 22
CB06C1K Tin học đại cương  (TC: 3) CB06C1K_1.1 22
KT02C2K Nguyên lý kế toán (TC: 2) KT02C2K_1.1 25
CB101C3K Toán cao cấp   (TC: 3) CB101C3K_2.1 25
CT02C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh (TC: 2) CT02C2T_4.3 25
CT01C1K Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin  (TC: 5) CT01C1K_1.1 28
CT03C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  (TC: 3) CT03C3T_3.2 30
NN08C5T Tiếng Anh chuyên ngành (TC: 5) NN08C5T_1.1 31
NN01C5K Tiếng Anh cơ bản I (TC: 5) NN01C5K_2.2 33
CT02C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh (TC: 2) CT02C2T_4.1 33
CT03C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  (TC: 3) CT03C3T_3.1

41

Các tin đã đưa: