Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO TẬP TRUNG SINH VIÊN LIÊN THÔNG KHÓA 8 CÁC LỚP 8CHK, 8CHQ

Ngày đăng: 20/02/2016 - Số lượt đọc: 1385

Căn cứ kế hoạch năm học 2015 - 2016 và kế hoạch sinh viên tốt nghiệp tháng 3. Nhà trường thông báo tập trung sinh viên liên thông khóa 8 các lớp 8CHK, 8CHQ với nội dung và mục đích như sau:

MỤC ĐÍCH: 

Nhằm giảm thiểu những sai lệch về điểm và để xót sinh viên khi xét tốt nghiệp (nếu không viết đơn, ký tên nộp trực tiếp cho phòng Đào tạo), tạo điều kiện cho những sinh viên có điểm tổng kết gần khá có mong muốn học cải thiện điểm để lấy bằng Khá .

NỘI DUNG:

- Phổ biến quy chế xét tốt nghiệp đối với sinh viên học theo hình thức Tín chỉ

- Sinh viên viết đơn xin xét tốt nghiệp (yêu cầu bắt buộc phải có mặt)

- Thông báo những sinh chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

- Thu nhận ý kiến sinh viên về điểm học, điểm thi 

- Thông qua kế hoạch tổ chức lễ bế giảng kết thúc khóa học

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 8h30' sáng 28/2/2016 tại hội trường lớn khu B - trường Cao đẳng KT-KT Thương mại

YÊU CẦU: 

- Tất cả 100% sinh viên phải có mặt để viết đơn xin xét tốt nghiệp, đơn xin xét tốt nghiệp là thủ tục cần có để Nhà trường lấy căn cứ xét tốt nghiệp. 

- Sau thời gian trên những sinh viên không có mặt, không có đơn sẽ không được xét tốt nghiệp trong tháng 3 (dự kiến 3/3/2016).

Thông báo này thay cho giấy mời!

 

Các tin đã đưa: