Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC KỲ I NĂM 2016-2017

Ngày đăng: 20/06/2016 - Số lượt đọc: 1813

 

Mã học phần Tên học phần Số TC Lớp Ghi chú
KC101C3K Khoa học hàng hóa 3 16CKD  
QT155C3T Kinh doanh thương mại II 3 16CKD  
QT108C3T Kinh doanh xuất nhập khẩu 3 16CKD  
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 16CKD  
TC118C3T Tài chính doanh nghiệp  3 16CKD  
QT109C2T Tâm lý khách hàng 2 16CKD  
MA120C3T Xúc tiến thương mại 3 16CKD  
         
KT115C2T Kế toán hành chính sự nghiệp 2 16CKIT  
KT113C3T Kế toán máy 3 16CKIT  
KT116C3T Kế toán quản trị 3 16CKIT  
KT111C3T Kiểm toán báo cáo tài chính II 3 16CKIT  
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 16CKIT  
QT106C3T Quản trị doanh nghiệp 3 16CKIT  
         
QT131C3T Kỹ năng giao tiếp 3 16CKS  
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 16CKS  
QT139C3K Kỹ thuật chế biến món ăn 3 16CKS  
MA110C2T Marketing khách sạn -  du lịch 2 16CKS  
QT138C3T Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3 16CKS  
QT135C3T Quản trị kinh doanh khách sạn 3 16CKS  
QT136C3T Quản trị kinh doanh lữ hành 3 16CKS  
         
KT115C2T Kế toán hành chính sự nghiệp 2 16CKT  
KT113C3T Kế toán máy 3 16CKT  
KT116C3T Kế toán quản trị 3 16CKT  
KT105C2T Kế toán tài chính III 2 16CKT  
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 16CKT  
QT106C2K Quản trị doanh nghiệp 2 16CKT  
         
KC104C2K An toàn vệ sinh lao động 2 16CKX  
QT156C4T Kinh doanh xăng dầu II 4 16CKX  
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 16CKX  
KC105C2K Phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường 2 16CKX  
KC103C4K Thiết bị kinh doanh xăng dầu 4 16CKX  
KC102C4K Thương phẩm xăng dầu 4 16CKX  
         
MA117C4T E - Marketing 4 16CMK  
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 16CMK  
MA113C3T Marketing thương mại II 3 16CMK  
MA116C3T Nghiên cứu marketing 3 16CMK  
MA121C3T Quản trị chuỗi cung ứng 3 16CMK  
MA107C2T Thống kê doanh nghiệp 2 16CMK  
         
KC115C3K An toàn lao động - PCCN và bảo vệ môi trường 3 16CQ  
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 16CQ  
QT129C2K Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu 2 16CQ  
KC125C2T Nhiên liệu sinh học 2 16CQ  
KC124C3T Phân tích và kiểm định chất lượng xăng dầu 3 16CQ  
KC122C3T Quản lý kỹ thuật kho xăng dầu 3 16CQ  
KC118C2T Thiết bị xăng dầu 2 16CQ  
         
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 16CQT  
TC110C2T Phân tích hoạt động doanh nghiệp 2 16CQT  
QT117C3T Quản trị kinh doanh quốc tế 3 16CQT  
QT115C3T Quản trị nhân lực 3 16CQT  
QT114C3T Quản trị sản xuất và tác nghiệp 3 16CQT  
QT116C3T Quản trị tác nghiệp DNTM 3 16CQT  
TC113C3T Quản trị tài chính 3 16CQT  
         
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 16CTA  
QT119C2T Nghiệp vụ hải quan 2 16CTA  
QT121C2K Tâm lý học kinh doanh 2 16CTA  
NN159C4T Thực hành nghề nghiệp (CTA) 4 16CTA  
NN151C6T Tiếng Anh thương mại 2 6 16CTA  
QT118C2T Vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa 2 16CTA  
         
TC101C2T Bảo hiểm 2 16CTC  
TC102C3T Định giá tài sản 3 16CTC  
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 16CTC  
TC106C3T Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 16CTC  
TC109C3T Phân tích tài chính doanh nghiệp  3 16CTC  
TC111C4T Phân tích và đầu tư chứng khoán  4 16CTC  
TC123C2T Thanh toán quốc tế 2 16CTC  
         
TH106C2T Hệ thống thông tin quản lý 2 16CTK  
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 16CTK  
TH113C4T Lập trình C# 4 16CTK  
TH115C3T Quản trị mạng 3 16CTK  
TH114C4T Thiết kế Website 4 16CTK  
TH116C2T Tin học ứng dụng trong kế toán 2 16CTK  
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 17CKD  
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 17CKD  
QT104C4T Kinh tế thương mại 3 17CKD  
MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 17CKD  
MA109C3K Marketing căn bản 3 17CKD  
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 17CKD  
QT106C3T Quản trị doanh nghiệp 3 17CKD  
TC122C2K Tài chính - Tiền tệ 2 17CKD  
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 17CKD  
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 17CKS  
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 17CKS  
QT134C3T Kinh tế khách sạn- du lịch 3 17CKS  
MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 17CKS  
MA109C2K Marketing căn bản 2 17CKS  
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 17CKS  
QT109C2K Tâm lý khách hàng 2 17CKS  
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 17CKS  
QT132C2K Tổng quan du lịch 2 17CKS  
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 17CKT  
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 17CKT  
KT103C5T Kế toán tài chính I 5 17CKT  
KT109C3T Kiểm toán cơ bản 3 17CKT  
QT102C2T Kinh tế vi mô 2 17CKT  
MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 17CKT  
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 17CKT  
TC114C3T Tài chính doanh nghiệp  3 17CKT  
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 17CKT  
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 17CKX  
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 17CKX  
QT104C2T Kinh tế thương mại 3 17CKX  
MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 17CKX  
MA109C3K Marketing căn bản 3 17CKX  
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 17CKX  
QT106C3T Quản trị doanh nghiệp 3 17CKX  
TC122C2K Tài chính - Tiền tệ 2 17CKX  
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 17CKX  
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 17CMK  
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 17CMK  
MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 17CMK  
MA109C3K Marketing căn bản 3 17CMK  
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 17CMK  
QT101C2K Quản trị học 2 17CMK  
MA118C3T Quản trị marketing 3 17CMK  
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 17CMK  
TH128C2T Tin học ứng dụng trong Marketing 2 17CMK  
         
KC111C3T Cơ sở quá trình công nghệ và thiết bị hóa học 3 17CQ  
KC112C2K Công nghệ các hợp chất vô cơ 2 17CQ  
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 17CQ  
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 17CQ  
KC107C2K Hình họa - Vẽ kỹ thuật 2 17CQ  
KC116C3T Hóa phân tích 3 17CQ  
MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 17CQ  
KC127C2T Thủy lực máy bơm 2 17CQ  
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 17CQ  
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 17CQT  
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 17CQT  
QT104C2T Kinh tế thương mại 2 17CQT  
MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 17CQT  
MA109C3K Marketing căn bản 3 17CQT  
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 17CQT  
QT106C3T Quản trị doanh nghiệp 3 17CQT  
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 17CQT  
CB102C3T Toán kinh tế 3 17CQT  
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 17CTA  
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 17CTA  
QT102C2T Kinh tế vi mô 2 17CTA  
MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 17CTA  
MA109C2K Marketing căn bản 2 17CTA  
NN141C2T Ngữ âm - Âm vị hoc 2 17CTA  
NN140C3T Ngữ pháp tiếng Anh 3 17CTA  
NN130C5T Tiếng Anh cơ sở 3 5 17CTA  
         
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 17CTC  
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 17CTC  
KT108C5T Kế toán tài chính 5 17CTC  
MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 17CTC  
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 17CTC  
QT101C2K Quản trị học 2 17CTC  
TC119C4T Tài chính doanh nghiệp I 4 17CTC  
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 17CTC  
         
TH105C2T Cấu trúc máy tính và hệ điều hành 2 17CTK  
TH102C4T Cơ sở dữ liệu 4 17CTK  
TH107C3T Cơ sở lập trình 3 17CTK  
CT103C3T Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 17CTK  
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 17CTK  
KT106C4T Kế toán tài chính I 4 17CTK  
MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 17CTK  
TH108C3T Mạng máy tính và truyền thông 3 17CTK  
NN102C4T Tiếng Anh cơ bản 2  4 17CTK  
         
Các tin đã đưa: