Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO: KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ III_D2

Ngày đăng: 10/03/2017 - Số lượt đọc: 824

Thông kê số lượng SV đăng ký học:

Mã HP Tên học phần Số TC Số SV 
CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0
TH101C2K Tin học đại cương  2 1
TC122C2K Tài chính - Tiền tệ 2 1
TC126C2T Thị trường chứng khoán 2 0
TH103C2T Toán rời rạc 2 0
CT101C5K Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin  5 0
NN101C3K Tiếng Anh cơ bản 1  3 0
CB101C3K Toán cao cấp   3 2
KT101C3T Nguyên lý kế toán 3 0

 Vì số sinh viên đăng ký chưa đủ điều kiện thành lập lớp nên không thành lập lớp trong Học kỳ III_D2.

HS-SV có nhu cầu học cần vào Phòng Đào tạo (gặp thầy Nguyễn Hữu Quỳnh hoặcHoàng Thị Vân Anh) nghe tư vấn và đăng ký học.

Các tin đã đưa: