Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2017-2018)

Ngày đăng: 21/07/2017 - Số lượt đọc: 1258

Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Lớp
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 10CHK
KT116C3T Kế toán quản trị 3 10CHK
KT190C5T Khóa luận tốt nghiệp (CKT) 5 10CHK
KN101C1K Kỹ năng mềm 1 1 10CHK
KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 10CHK
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 10CHK
TC123C2T Thanh toán quốc tế 2 10CHK
TC128C2T Thuế 2 10CHK
NN106C4T Tiếng anh chuyên ngành (CKT,CKIT,CTC,CNT)  4 10CHK
TH116C2T Tin học ứng dụng trong kế toán 2 10CHK
       
KC101C3K Khoa học hàng hóa 3 17CKD
QT155C3T Kinh doanh thương mại II 3 17CKD
QT108C3T Kinh doanh xuất nhập khẩu 3 17CKD
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 17CKD
TC118C3T Tài chính doanh nghiệp  3 17CKD
QT109C2T Tâm lý khách hàng 2 17CKD
MA120C3T Xúc tiến thương mại 3 17CKD
       
QT131C3T Kỹ năng giao tiếp 3 17CKS
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 17CKS
QT139C3K Kỹ thuật chế biến món ăn 3 17CKS
MA110C2T Marketing khách sạn - du lịch 2 17CKS
QT138C3T Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 3 17CKS
QT135C3T Quản trị kinh doanh khách sạn 3 17CKS
QT136C3T Quản trị kinh doanh lữ hành 3 17CKS
       
KT115C2T Kế toán hành chính sự nghiệp 2 17CKT1
KT113C3T Kế toán máy 3 17CKT1
KT116C3T Kế toán quản trị 3 17CKT1
KT105C2T Kế toán tài chính III 2 17CKT1
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 17CKT1
QT106C2K Quản trị doanh nghiệp 2 17CKT1
       
KT115C2T Kế toán hành chính sự nghiệp 2 17CKT2
KT113C3T Kế toán máy 3 17CKT2
KT116C3T Kế toán quản trị 3 17CKT2
KT105C2T Kế toán tài chính III 2 17CKT2
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 17CKT2
QT106C2K Quản trị doanh nghiệp 2 17CKT2
       
KT115C2T Kế toán hành chính sự nghiệp 2 17CKT3
KT113C3T Kế toán máy 3 17CKT3
KT116C3T Kế toán quản trị 3 17CKT3
KT105C2T Kế toán tài chính III 2 17CKT3
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 17CKT3
QT106C2K Quản trị doanh nghiệp 2 17CKT3
       
KC104C2K An toàn vệ sinh lao động 2 17CKX
QT156C4T Kinh doanh xăng dầu II 4 17CKX
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 17CKX
KC105C2K Phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường 2 17CKX
KC103C4K Thiết bị kinh doanh xăng dầu 4 17CKX
KC102C4K Thương phẩm xăng dầu 4 17CKX
       
MA117C4T E - Marketing 4 17CMK
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 17CMK
MA113C3T Marketing thương mại II 3 17CMK
MA116C3T Nghiên cứu marketing 3 17CMK
MA121C3T Quản trị chuỗi cung ứng 3 17CMK
MA107C2T Thống kê doanh nghiệp 2 17CMK
       
KC115C3K An toàn lao động - PCCN và bảo vệ môi trường 3 17CQ
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 17CQ
QT129C2K Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu 3 17CQ
KC125C2T Nhiên liệu sinh học 2 17CQ
KC124C3T Phân tích và kiểm định chất lượng xăng dầu 3 17CQ
KC122C3T Quản lý kỹ thuật kho xăng dầu 3 17CQ
KC118C2T Thiết bị xăng dầu 2 17CQ
       
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 17CQT
TC110C2T Phân tích hoạt động doanh nghiệp 2 17CQT
QT117C3T Quản trị kinh doanh quốc tế 3 17CQT
QT115C3T Quản trị nhân lực 3 17CQT
QT114C3T Quản trị sản xuất và tác nghiệp 3 17CQT
QT116C3T Quản trị tác nghiệp DNTM 3 17CQT
TC113C3T Quản trị tài chính 3 17CQT
       
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 17CTA
QT119C2T Nghiệp vụ hải quan 2 17CTA
QT121C2K Tâm lý học kinh doanh 2 17CTA
NN159C4T Thực hành nghề nghiệp (CTA) 4 17CTA
NN151C6T Tiếng Anh thương mại 2 6 17CTA
QT118C2T Vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa 2 17CTA
       
TC101C2T Bảo hiểm 2 17CTC
TC102C3T Định giá tài sản 3 17CTC
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 17CTC
TC106C3T Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 17CTC
TC109C3T Phân tích tài chính doanh nghiệp  3 17CTC
TC111C4T Phân tích và đầu tư chứng khoán  4 17CTC
TC123C2T Thanh toán quốc tế 2 17CTC
       
TH106C2T Hệ thống thông tin quản lý 2 17CTK
KN103C1K Kỹ năng mềm 3 1 17CTK
TH113C4T Lập trình C# 4 17CTK
TH115C3T Quản trị mạng 3 17CTK
TH114C4T Thiết kế Website 4 17CTK
TH116C2T Tin học ứng dụng trong kế toán 2 17CTK
       
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 18CKD
QT104C4T Kinh tế thương mại 3 18CKD
KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 18CKD
MA109C3K Marketing căn bản 3 18CKD
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 18CKD
QT103C2K Quản lý chất lượng 2 18CKD
QT106C3T Quản trị doanh nghiệp 3 18CKD
NN101C3K Tiếng Anh cơ bản 1  3 18CKD
       
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 18CKS1
QT134C3T Kinh tế khách sạn- du lịch 3 18CKS1
QT102C3T Kinh tế vi mô 3 18CKS1
KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 18CKS1
MA109C2K Marketing căn bản 2 18CKS1
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 18CKS1
QT144C3K Tâm lý khách hàng 3 18CKS1
NN101C3K Tiếng Anh cơ bản 1  3 18CKS1
       
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 18CKT1
KT103C5T Kế toán tài chính I 5 18CKT1
KT109C3T Kiểm toán cơ bản 3 18CKT1
QT102C2T Kinh tế vi mô 2 18CKT1
KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 18CKT1
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 18CKT1
TC114C3T Tài chính doanh nghiệp  3 18CKT1
NN101C3K Tiếng Anh cơ bản 1  3 18CKT1
       
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 18CKT2
KT103C5T Kế toán tài chính I 5 18CKT2
KT109C3T Kiểm toán cơ bản 3 18CKT2
QT102C2T Kinh tế vi mô 2 18CKT2
KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 18CKT2
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 18CKT2
TC114C3T Tài chính doanh nghiệp  3 18CKT2
NN101C3K Tiếng Anh cơ bản 1  3 18CKT2
       
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 18CMK
KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 18CMK
MA109C3K Marketing căn bản 3 18CMK
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 18CMK
QT101C2K Quản trị học 2 18CMK
MA118C3T Quản trị marketing 3 18CMK
NN101C3K Tiếng Anh cơ bản 1  3 18CMK
TH128C2T Tin học ứng dụng trong Marketing 2 18CMK
       
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 18CNT
KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 18CNT
TC107C3T Nghiệp vụ ngân hàng thương mại I 3 18CNT
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 18CNT
QT101C2K Quản trị học 2 18CNT
TC115C4T Tài chính doanh nghiệp    4 18CNT
NN101C3K Tiếng Anh cơ bản 1  3 18CNT
       
KC111C3T Cơ sở quá trình công nghệ và thiết bị hóa học 3 18CQ1
KC112C3K Công nghệ các hợp chất vô cơ 3 18CQ1
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 18CQ1
KC107C2K Hình họa - Vẽ kỹ thuật 2 18CQ1
KC116C5T Hóa phân tích 5 18CQ1
KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 18CQ1
KC127C2T Thủy lực máy bơm 2 18CQ1
NN101C3K Tiếng Anh cơ bản 1  3 18CQ1
       
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 18CQT
QT104C2T Kinh tế thương mại 2 18CQT
KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 18CQT
MA109C3K Marketing căn bản 3 18CQT
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 18CQT
QT103C2K Quản lý chất lượng 2 18CQT
QT106C3T Quản trị doanh nghiệp 3 18CQT
NN101C3K Tiếng Anh cơ bản 1  3 18CQT
       
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 18CTA
QT102C2T Kinh tế vi mô 2 18CTA
KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 18CTA
MA109C2K Marketing căn bản 2 18CTA
NN141C2T Ngữ âm - Âm vị hoc 2 18CTA
NN140C3T Ngữ pháp tiếng Anh 3 18CTA
NN130C5T Tiếng Anh cơ sở 3 5 18CTA
       
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 18CTC
KT108C5T Kế toán tài chính 5 18CTC
KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 18CTC
MA106C2K Nguyên lý thống kê 2 18CTC
QT101C2K Quản trị học 2 18CTC
TC119C4T Tài chính doanh nghiệp I 4 18CTC
NN101C3K Tiếng Anh cơ bản 1  3 18CTC
       
TH105C2T Cấu trúc máy tính và hệ điều hành 2 18CTD
TH102C4T Cơ sở dữ liệu 4 18CTD
TH107C3T Cơ sở lập trình 3 18CTD
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 18CTD
QT102C3T Kinh tế vi mô 3 18CTD
KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 18CTD
TH108C3T Mạng máy tính và truyền thông 3 18CTD
NN101C3K Tiếng Anh cơ bản 1  3 18CTD
       
TH105C2T Cấu trúc máy tính và hệ điều hành 2 18CTK
TH102C4T Cơ sở dữ liệu 4 18CTK
TH107C3T Cơ sở lập trình 3 18CTK
CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2 18CTK
KT106C4T Kế toán tài chính I 4 18CTK
KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1 18CTK
TH108C3T Mạng máy tính và truyền thông 3 18CTK
NN101C3K Tiếng Anh cơ bản 1  3 18CTK

Các tin đã đưa: