Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO (V/v tham gia Chương trình kết nối cung cầu hàng hóa)

Ngày đăng: 16/10/2017 - Số lượt đọc: 886
 

THÔNG BÁO

(V/v tham gia Chương trình kết nối cung cầu hàng hóa)

 Kính gửi:       Các phòng, Khoa

   Thực hiện kế hoạch số 268/ KH-CĐTM ngày 10/10/2017 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật - Thương mại về việc tổ chức “Chương trình kết nối cung cầu hàng hóa” do Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương chủ trì. Nhà trường đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên trong toàn trường tham gia chương trình, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Từ 7h30 đến 11h30, ngày 20/10/2017 (thứ 6).

2. Địa điểm: Sân khu A, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại.

3. Đối tượng tham dự:

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm;

- Cán bộ, giảng viên, người lao động Nhà trường;

- Học sinh sinh viên toàn trường.

 4. Yêu cầu:

 - Toàn thể cán bộ, giảng viên và HS-SV có mặt đúng giờ.

- Các đồng chí Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm có nghĩa vụ thông báo nội dung trên tới toàn thể HS-SV và gửi danh sách HS-SV có mặt cho Ban tổ chức.

Các tin đã đưa: