Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO: KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ III_D2

Ngày đăng: 02/03/2018 - Số lượt đọc: 935

Thông kê số lượng SV đăng ký học:

Stt Mã SV Họ đệm Tên Lớp Mã Hp Tên học phần Số TC
1 16C4011006 Đỗ Ánh Dương 18CQ KC111C3T Cơ sở quá trình công nghệ và thiết bị hóa học 3
2 15C3011102 Lê Phương Anh 17CKT3 CT103C3T Đường lối CM của ĐCS VN 3
3 15CA201010 Phạm Thị Mai 17CTA CT103C3T Đường lối CM của ĐCS VN 3
4 15C1211013 Phạm Văn Trường 17CQT CT103C3T Đường lối CM của ĐCS VN 3
5 15C1011039 Nguyễn Hữu Trường 17CQT CT103C3T Đường lối CM của ĐCS VN 3
6 14C2011004 Đỗ Minh Tuấn 16CTK CT103C3T Đường lối CM của ĐCS VN 3
7 16C4011001 Vũ Thị Chiên 18CQ CT107C2T Giáo dục thể chất 2 2
8 15CA201010 Phạm Thị Mai 17CTA CT107C2T Giáo dục thể chất 2 2
9 16C4011005 Nguyễn Mạnh Tùng 18CQ CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2
10 16C4011006 Đỗ Ánh Dương 18CQ CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2
11 15CA201010 Phạm Thị Mai 17CTA CT109C2T Giáo dục thể chất 3 2
12 15C3011003 Vũ Thị Kim Chi 17CKT2 KT113C3T Kế toán máy 3
13 14C2011004 Đỗ Minh Tuấn 16CTK KT106C4T Kế toán tài chính 1 4
14 15C3011102 Lê Phương Anh 17CKT3 KT109C3T Kiểm toán cơ bản 3
15 15CA201010 Phạm Thị Mai 17CTA KN101C1K Kỹ năng mềm 1 1
16 15CA201018 Nguyễn Thị Phương 17CTA KN101C1K Kỹ năng mềm 1 1
17 16C4011007 Quản Hữu Hưng 18CQ KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1
18 16C4011006 Đỗ Ánh Dương 18CQ KN102C1K Kỹ năng mềm 2 1
19 14C2011004 Đỗ Minh Tuấn 16CTK MA108C2K Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2
20 16L3011007 Nguyễn Thị Thủy 10CHK KT101C3T Nguyên lý kế toán 3
21 14C2011004 Đỗ Minh Tuấn 16CTK KT101C3T Nguyên lý kế toán 3
22 16C311110 Phạm Thị Lan 18CKT1 CT101C5K Những nguyên lý CB của CN M-L 5
23 16C311110 Phạm Thị Lan 18CKT1 MA101C2K Pháp luật đại cương 2
24 15C3011003 Vũ Thị Kim Chi 17CKT1 MA101C2K Pháp luật đại cương 2
25 15C3011102 Lê Phương Anh 17CKT3 MA102C2T Pháp luật kinh tế 2
26 15C1211013 Phạm Văn Trường 17CQT QT117C3T Quản trị kinh doanh quốc tế 3
27 15C3011006 Chu Thị Thùy Dung 17CKT1 NN106C4T Tiếng Anh chuyên ngành 4
28 15C3011003 Vũ Thị Kim Chi 17CKT3 NN106C4T Tiếng Anh chuyên ngành 4
29 15C1211012 Phùng Thị Kiều Trang 17CKD NN101C3K Tiếng Anh cơ bản 1 3
30 15C3011102 Lê Phương Anh 17CKT3 NN101C3K Tiếng Anh cơ bản 1 3
31 14C2011004 Đỗ Minh Tuấn 16CTK NN101C3K Tiếng Anh cơ bản 1 3
32 16C4011001 Vũ Thị Chiên 18CQ TH101C2K Tin học đại cương 2
33 14C2011004 Đỗ Minh Tuấn 16CTK CB101C3K Toán cao cấp 3
34 16C4011001 Vũ Thị Chiên 18CQ CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
35 16C4011006 Đỗ Ánh Dương 18CQ CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
36 15C3011102 Lê Phương Anh 17CKT3 CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
37 15CA201010 Phạm Thị Mai 17CTA CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
38 15C3011006 Chu Thị Thùy Dung 17CKT1 CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
39 14C2011004 Đỗ Minh Tuấn 16CTK CT102C2T Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

 

Căn cứ vào đơn đăng ký của SV, Phòng Đào tạo thông báo kết quả thành lập lớp học phần trong HKIII_D2 và dự kiến kế hoạch như sau:

1. Đường lối CM của ĐCS Việt Nam - học tiết 8-10 (thứ 3, thứ 6) tại phòng A9:204 (Tuần 8 - 15)

2. Tư tưởng HCM - học tiết 6-9 (thứ 2) tại phòng A9:204 (Tuần 8 - 15)

  (tuần 8 bắt đầu từ ngày 12/03/2018)

 

- Học phí: Từ tuần 8 đến tuần 12, SV in TKB và nộp học phí tại Phòng Tài chính - Kế toán 

- Lịch thi: tổ chức thi trong kỳ thi chung toàn trường

Các học phần còn lại không đủ điều kiện thành lập lớp.

 

Chú ý: SV có nhu cầu đăng ký học các học phần chưa tổ chức lớp ở HKIII_D2 cần về ngay Phòng Đào tạo (gặp thầy Nguyễn Hữu Quỳnh hoặc  Hoàng Thị Vân Anh) nghe tư vấn và đăng ký học.





Các tin đã đưa: