Thời khóa biểu toàn trường

Chọn năm học Chọn học kì

STTMã HPTên học phầnTên lớp họcThứCaPhòng họcGiáo viênTC
1 NNTATCTiếng anh tăng cườngNNTATC_A2.137-10A9:108Lê Thị Thu Thủy3
2 NNTATCTiếng anh tăng cườngNNTATC_B137-10A9:102Vũ Thị Thanh Huyền3
3 NNTATCTiếng anh tăng cườngNNTATC_A1.137-10A9:104Nguyễn Thị Mai233
4 NNTATCTiếng anh tăng cườngNNTATC_A1.237-10A9:106Lương Như Trang3
5 NNTATCTiếng anh tăng cườngNNTATC_B137-10A9:102Doãn Thị Phương3
6 NNTATCTiếng anh tăng cườngNNTATC_A1.357-10A9:102Nguyễn Hồng Kông3
7 NNTATCTiếng anh tăng cườngNNTATC_A2.257-10A9:104Nguyễn Hữu Nguyên3
8 NNTATCTiếng anh tăng cườngNNTATC_A2.357-10A9:106Hà Thị Bích Liên3