Thời khóa biểu toàn trường

Chọn năm học Chọn học kì

STTMã HPTên học phầnTên lớp họcThứCaPhòng họcGiáo viênTC
1 MA117C4TE - MarketingMA117C4T.T1934321-5 Bùi Thị Giang4
2 CT106C2KGiáo dục thể chất 1CT106C2K-Tháng 7/201921-1Sân khu B-1Nguyễn Trung Dũng2
3 KT104C4TKế toán tài chính IIKT104C4T_tháng 7/201936-10 Trần Thuý Nga4
4 KT109C3TKiểm toán cơ bảnKT109C3T.T1934826-10 Lê Thị Thuý Hồng3
5 MA116C3TNghiên cứu marketingMA116C3T_thang7/201941-5 Nguyễn Thị Phương Mai3
6 KT101C3TNguyên lý kế toánKT101C3T_tháng 7/201961-5 Phạm Cẩm Hà3
7 MA106C2KNguyên lý thống kêMA106C2K_tháng 7/1951-5 Đỗ Việt Hằng2
8 TH101C2KTin học đại cương TH101C2K_tháng 7/1931-5 Lê Thanh Trà2